BVR maakt visie op de Stelling van Den Helder

Rond Den Helder liggen stoere maar ook kwetsbare vestingwerken. In opdracht van de gemeente maakt BVR een visie op de toekomst hiervan. Paul Meurs van SteenhuisMeurs zal ons inhoudelijk ondersteunen. Wij maken drie verschillende scenario’s met een bijbehorende erfgoedstrategie. Hiermee gaan we het gesprek aan over de toekomst van de Stelling met de inwoners en betrokken partijen van Den Helder. Op basis daarvan formuleren we een krachtig toekomstperspectief.

meer info: Bart Bomas