Marnix de Vos

“creativity takes courage”

Experimenteren, lef tonen en jezelf volledig openstellen, dat is de ontwerphouding van Marnix. Hij ziet dat als dé uitdaging om complexe vraagstukken te vertalen in inspirerende plannen. Zijn vakkennis van de stedenbouw staat daarbij aan de basis. In Rotterdam werkte hij aan de Sportcampus Feyenoord. Niet alleen sportvelden maar een sportlandschap van betekenis voor de sporters, bewoners en de gezonde stad. In Almere ontwerpt hij aan DUIN, een vernieuwend en uitdagend woonlandschap. DUIN is niet alleen een uitdagend concept voor een stadswijk, maar een nieuw landschap en tijdlaag in de polder van Almere.

Stad en landschap, herinneringen, actualiteit en toekomstperspectieven zijn inspiratiebron. Te voet verkent hij het Nederlandse landschap van kust tot heuvelrug. In Rotterdam en zijn tweede thuis Baskenland beleeft hij de rijkdom van de stad met zijn bijzondere plekken en verhalen. In zijn projecten en open werkprocessen geven dergelijke gezamenlijke ervaringen van deelnemers diepte aan een plan.

Brainportcity 2040 is een project waar hij trots op is. Door te werken met de methoden die BVR zo karakteriseren – een creatieve en ontwerpende werkwijze, kansen verkennen met experts en in interactieve werksessies – is er een werkelijk ander perspectief geschetst voor de stad Eindhoven en de regio. Niet infrastructurele opgaven staan hierin centraal, maar de Brainport kennis en de attractieve stedelijke stad. Marnix heeft samen met Hilde Blank in dit MIRT onderzoek de stedelijke agenda voor de Brainport stevig op de kaart gezet.