Hilde Blank in gesprek over Wonen op grote hoogte

Leiden staat voor een enorme ruimtelijke opgave: Tot 2030 moeten er ruim 11.500 woningen worden bijgebouwd. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om zorgvuldig ruimtegebruik en moet de spaarzame ruimte die de regio rijk is, gedeeld worden met steeds meer mensen. Tijdens de online editie van Stadscafé ‘Leiden de Lucht in; Wonen op grote Hoogte’ duiken we met Robert Winkel (Mei Architects), Hilde Blank (Stadsbouwmeester) en Frank Wassenberg (Platform31) in de vraag of hoogbouw een antwoord is op de verstedelijkingsopgave en zo ja hoe de verticale stad bij kan dragen aan een groene en inclusieve stad. Aanmelden graag via deze link.