Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld

In een jaar tijd is het koersdocument van de provincie uitgewerkt tot de ‘Omgevingsvisie Provincie Utrecht’ en is deze door de Gedeputeerde Staten in maart 2021 vastgesteld. Nu ligt er een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Provincie Utrecht. BVR heeft het afgelopen jaar intensief samengewerkt met onze collega’s van de Provincie Utrecht, AEF en ontzettend veel enthousiaste experts en stakeholders uit het gebied. BVR verzorgde naast het ontwerpend onderzoek en de atelieraanpak ook de verbeelding en het kaartmateriaal voor de Omgevingsvisie. Wij zijn trots op het resultaat dat door deze samenwerking tot stand is gekomen. Op de site van de Provincie Utrecht kunt u de ‘Omgevingsvisie Provincie Utrecht’ bekijken.

Voor meer informatie zie ook Omgevingsvisie provincie Utrecht 2050 en Tourteam en Koersdocument Utrecht 2050.