Recent Nieuws

Bernadette Janssen nieuw bestuurslid Stichting Job Dura Fonds

Het Job Dura Fonds steunt initiatieven die de stad helpen transformeren naar de wensen van nu en straks. Dit doen zij met donaties.

Alle initiatieven gaan over gebouwen of de gebouwde omgeving in groot Rotterdam.

Het bestuur heeft de mooie taak om de aanvragen te beoordelen en te werken als ambassadeur voor de Stichting.

Naast het verstrekken van subsidies reikt de stichting tweejaarlijks de Job Dura Prijs uit.

 

 

Lancering West-City

Morgen 29 oktober vindt de lancering van het concept West-City plaats tijdens de bijeenkomst Stad x Ruimte op de TU Delft door team BVR, VenhoevenCS, Sweco en Maak de Stad. Hier kunt zich aanmelden om de online sessie bij te wonen van 9.00 uur tot en met 12.45 uur.

 

Bart Bomas aan tafel bij Themacafé Vitaal Buitengebied

Afgelopen maandag 18 oktober vond het themacafé Vitaal Buitengebied plaats. Bart Bomas zat aan tafel om zijn kennis en ervaringen te delen over de krachten van Regio West-Brabant en zijn bijdrage aan de Omgevingsagenda West-Brabant. Het Themacafé is opgenomen en terug te zien.

 

Hilde Blank neemt afscheid als stadsbouwmeester Leiden

Na vier jaar neemt Hilde Blank afscheid als stadsbouwmeester Leiden. De periode van haar stadbouwmeesterschap was gekoppeld aan het proces dat in gang gezet moest worden om tot een Omgevingsvisie voor de stad te komen: Leiden 2040. Het betrekken van de stad, het stimuleren van de samenhang tussen gebiedsontwikkelingen, de verbinding met de regio en het overbrengen van kennis naar bijvoorbeeld de gemeenteraad en verschillende beleidssectoren waren belangrijke werkzaamheden. Ter ere van haar afscheid heeft Hilde een magazine laten maken waarin zij pleit voor het blijven benaderen van de stadsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven. Leidse Routes, samen in samenhang stad maken is een document dat een ieder moet inspireren die aan de ontwikkeling van Leiden werkt. Hier kunt u de Leidse Routes bekijken.

© Simone Both

 

Den Helder heeft de Stelling

BVR maakte met Paul Meurs van SteenhuisMeurs een toekomstvisie voor de Stelling van Den Helder. We leggen in de visie kernwaarden vast en bieden een heldere focus als houvast voor de toekomstige ontwikkeling. De Toekomstvisie wordt binnenkort voorgelegd aan de Gemeenteraad en zal onderdeel worden van de Omgevingsvisie.

Meer info: Bart Bomas

 

 

Een groene buurt is goud waard

Hoe kun je bijdragen aan de natuur in de directe woonomgeving? Lees het in de aantrekkelijke brochure die BVR voor Medemblik maakte, samen met Bureau Stadsnatuur en Sofia Opfer. De brochure inspireert om natuur-inclusief te gaan handelen en nadenken. Hij is als eerste uitgereikt aan de toekomstige bewoners van het voormalige DEK-terrein in de gemeente Medemblik. Om de inwoners te verleiden natuur-inclusief te gaan bouwen, worden een keuzekaart met plantensoorten, toepassingen voor de fauna en inspirerende praktijkvoorbeelden voor de architectuur en de tuin aangeboden.

Bekijk hier de brochure ‘Een groene buurt is goud waard’

Meer lezen over het project? Bekijk het in ons archief!

Meer informatie: Bart Bomas

 

Hilde Blank is gastspreker Pakhuis de Zwijger

Op 29 september organiseert Pakhuis de Zwijger een gesprek over de grote ruimtelijke woningbouwopgave met de oude en nieuwe rijksbouwmeester. Vanuit haar brede werkervaring is Hilde Blank gevraagd dit debat inhoudelijk te voeden. Is de oplossing meer bouwen of moeten we fundamenteel anders met onze ruimte omgaan? Zie voor meer informatie het programma.

 

Resultaat Atelier Oostflank in Haarlems Dagblad

Het Haarlems Dagblad heeft het resultaat van Atelier Oostflank uitgebreid aandacht gegeven. Een mooi moment omdat woensdag 15 september Hilde Blank (BVR), Ateliermeester Atelier Oostflank, haar ervaringen over de samenwerking binnen dit traject gaat delen tijdens de Dag van de Ruimtelijke kwaliteit Noord Holland. Een event dat georganiseerd wordt door Steven Slabbers, PARK Noord Holland.

Bekijk hier de documentatie van het project.

 

Hilde Blank spreekt tijdens lunchlezing Vitale Steden en Dorpen

Op 3 september spreekt Hilde Blank op een lunchlezing van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de eerste open oproep: Vitale Steden en Dorpen. De opgave van binnenstedelijke verdichting en de toekomst van stads- en dorpscentra komen aan bod. De lezing is online te volgen, u kunt zich hier aanmelden voor de lunchlezing die plaatsvindt van 12.00 – 13.30 uur.

Tijdens de lezing wordt de behoefte aan nieuwe woningen in Nederland en de benodigde kwaliteitsslag en verduurzaming in bestaande wijken besproken. Hoe ga je om met bestaande wijken en structuren en hoe een visie te ontwikkelen voor stad en land? Wat is de betekenis van de landelijke tussengebieden onder de rook van de grote steden, die al lang bij het ‘daily urban system’ horen? Hoe kunnen de voormalige tegenstellingen tussen stad en land, die steeds meer vervagen, ook leiden tot nieuwe kansen voor kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling?