Circulair Zuid-Holland

Op 29 september was het circulair event ‘Het Nieuwe Normaal begint nu’ van provincie Zuid-Holland. Het team BVR-Ecorys van Ruimtelijke strategie Circulair Zuid-Holland organiseerde een workshop over de ruimtelijke impact van circulaire economie. We hebben de strategie met succes getest. Samen met aanwezigen hebben we geoefend op de wenselijke ruimte voor circulair in Zuid-Holland. Een belangrijke notie was: wijs als overheid ruimte aan voor circulaire functies en help ondernemers en gemeenten om op te schalen.

Inmiddels is het derde tussenproduct van het project gereed, de weerslag van seizoen drie. Nu volgt seizoen vier waarin de ruimtelijke strategie wordt opgesteld door BVR en Ecorys, samen met de provincie en op basis van alle onderzoeken en verkregen input.

Klik hier voor seizoensproduct 3.