Recent Nieuws

DUIN in jaarboek 2021

Gewaagd en radicaal, dat is plan Duin. Het ambitieuze plan dat BVR en ZUS in de prijsvraag hebben neergelegd is nu werkelijkheid geworden. Duin keert dan ook terug in het jaarboek Stedenbouw en landschap 2021 van de Blauwe Kamer, en daar zijn we trots op. De selectiecommissie van het jaarboek is onder de indruk van het knappe ontwerpwerk. In maat, schaal en compositie is het plan vakkundig uitgewerkt. Duin is vanuit de beleving ontworpen en maakt zijn belofte waar. Het is een echt landschap geworden waar alles op zijn plek valt.

Meer weten, zie ook DUIN en de verkoop pagina www.duin.nl.

BVR werkt nu 14 jaar samen met ZUS aan het ontwerp van Duin en doet dit in opdracht van Amvest en de gemeente Almere en in samenwerking met onder andere de architecten Groosman architecten, Klunder architecten, Van Bergen Kolpa architecten, Paul de Ruiter, ZECC, De Zwarte Hond, LKSVDD, Kristinsson architecten en Christinson & Co.

 

Foto’s zijn gemaakt door Ossip en Walter Herfst.

 

In gesprek met het kwaliteitsteam Schieoevers

Sinds de zomer van 2020 vormen Albert Herder, Floris van der Zee en Hilde Blank het kwaliteitsteam Schieoevers noord. Dit industriegebied van Delft wordt de komende jaren getransformeerd naar een levendige stadsdeel waar wonen, werken en recreëren samenkomen rondom de oevers van de Schie. Het kwaliteitsteam helpt de gemeente, de ontwikkelende partijen en hun adviseurs om de ambities voor MaakStad te realiseren. En zij bewaakt de integrale samenhang tussen de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Benieuwd naar het werk van het kwaliteitsteam? Lees via deze link het interview of bekijk het filmpje hier onder:

 

Lieven de Key lezing door Hilde Blank

Hoe voorkomen we dat steden eenzijdig worden? Hoe werken we samen aan betekenisvolle steden en hoe kunnen ontwerpers, diensten stadsontwikkeling en marktpartijen daar een rol in nemen. In een persoonlijke verhaal vanuit haar ervaringen uit de praktijk neemt Hilde Blank u mee in haar bevindingen. Bekijk de lezing hier:

 

Bernadette Janssen nieuw bestuurslid Stichting Job Dura Fonds

Het Job Dura Fonds steunt initiatieven die de stad helpen transformeren naar de wensen van nu en straks. Dit doen zij met donaties.

Alle initiatieven gaan over gebouwen of de gebouwde omgeving in groot Rotterdam.

Het bestuur heeft de mooie taak om de aanvragen te beoordelen en te werken als ambassadeur voor de Stichting.

Naast het verstrekken van subsidies reikt de stichting tweejaarlijks de Job Dura Prijs uit.

 

 

Lancering West-City

Morgen 29 oktober vindt de lancering van het concept West-City plaats tijdens de bijeenkomst Stad x Ruimte op de TU Delft door team BVR, VenhoevenCS, Sweco en Maak de Stad. Hier kunt zich aanmelden om de online sessie bij te wonen van 9.00 uur tot en met 12.45 uur.

 

Bart Bomas aan tafel bij Themacafé Vitaal Buitengebied

Afgelopen maandag 18 oktober vond het themacafé Vitaal Buitengebied plaats. Bart Bomas zat aan tafel om zijn kennis en ervaringen te delen over de krachten van Regio West-Brabant en zijn bijdrage aan de Omgevingsagenda West-Brabant. Het Themacafé is opgenomen en terug te zien.

 

Hilde Blank neemt afscheid als stadsbouwmeester Leiden

Na vier jaar neemt Hilde Blank afscheid als stadsbouwmeester Leiden. De periode van haar stadbouwmeesterschap was gekoppeld aan het proces dat in gang gezet moest worden om tot een Omgevingsvisie voor de stad te komen: Leiden 2040. Het betrekken van de stad, het stimuleren van de samenhang tussen gebiedsontwikkelingen, de verbinding met de regio en het overbrengen van kennis naar bijvoorbeeld de gemeenteraad en verschillende beleidssectoren waren belangrijke werkzaamheden. Ter ere van haar afscheid heeft Hilde een magazine laten maken waarin zij pleit voor het blijven benaderen van de stadsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven. Leidse Routes, samen in samenhang stad maken is een document dat een ieder moet inspireren die aan de ontwikkeling van Leiden werkt. Hier kunt u de Leidse Routes bekijken.

© Simone Both

 

Den Helder heeft de Stelling

BVR maakte met Paul Meurs van SteenhuisMeurs een toekomstvisie voor de Stelling van Den Helder. We leggen in de visie kernwaarden vast en bieden een heldere focus als houvast voor de toekomstige ontwikkeling. De Toekomstvisie wordt binnenkort voorgelegd aan de Gemeenteraad en zal onderdeel worden van de Omgevingsvisie.

Meer info: Bart Bomas