Recent Nieuws

Actie in de Keilezaal

Met het team van ingenieurs uit Delft werken we aan het ontwerpend onderzoek Stad x Ruimte voor de locatie Marconiplein.

De analyse fase is afgerond, de opgaven waar we aan werken is inmiddels helder.

Opschalen van plein naar centrum West-city, het ecosysteem weer gezond maken en infra ruimte vrijspelen zodat een 15-minutenstad ook voor deze knoop mogelijk kan gaan worden, daar werken we aan.

Gelukkig is op de locatie een prachtige grote zaal beschikbaar zodat we corona proof toch fysiek bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen schetsen.

Het team bestaat uit: BVR, VenhoevenCS, SWECO en Maak de stad.

 

Hilde Blank in een podcast met Theo Baart over de Metropool Amsterdam

In een serie podcasts bespreekt Theo Baart met ontwerpers, beleidmakers en publicisten opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door de Metropool heeft gezien. In deze podcast gaat hij in gesprek met Hilde Blank over het inzetten van ontwerpkracht in complexe ruimte opgaven. Op een toegankelijke manier worden eigentijdse opgaven besproken en wordt de impact van de stedenbouwkundige op de inrichting van Nederland verwoord. Hilde legt het uit aan de hand van de Oostflank Haarlemmermeer waar zij Ateliermeester was van het Atelier Oostflank. Beluister de podcast hier:

 

Hilde Blank spreekt tijdens de Nacht van de leefomgeving

Op 9 september vindt de Nacht van de Leefomgeving plaats die jaarlijks georganiseerd wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit jaar staat het post-corona tijdperk centraal en de impact op de inrichting van Nederland. BVR ontwerpt aan de toekomstige inrichting van Nederland via verschillende opdrachten. Voor het PBL is Hilde lid van het begeleidingscollege. Het Begeleidingscollege PBL heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Meer informatie vindt u op de website van het PBL.

 

Hilde Blank spreekt op Dag van de ruimtelijke kwaliteit Noord Holland

Op woensdag 15 september organiseert Steven Slabbers als PARK Noord-Holland de Dag van de ruimtelijke kwaliteit. Hilde deelt haar ervaringen als Ateliermeester Oostflank Haarlemmermeer waar de ontwerpbenadering centraal staat om nieuwe samenwerkingen te organiseren. Naast Hilde zijn Jan Rothmans, Joks Janssen, Merten Nefs, Henk Jagersma en Marc Hanou sprekers op deze dag vol kennisuitwisseling.

Bekijk hier het programma.

 

Woest aantrekkelijk Apeldoorn

De Omgevingsvisie voor Apeldoorn is klaar en ligt ter inzage. In de periode december 2019 tot en met mei 2021 heeft BVR geassisteerd met de inhoudelijke agenda en de gebiedsprofielen. Inwoners en gebiedspartners kunnen nu reageren. Kijk op de onderstaande website voor het resultaat en de ontwikkelperspectieven die BVR voorjaar 2020 maakte.

Bekijk hier de omgevingsvisie.

De Gemeente Apeldoorn is de straat op gegaan met onderwerpen uit de Omgevingsvisie. Hiervan is een filmpje gemaakt en wordt gevraagd aan de bewoners hoe zij denken over deze onderwerpen. Het filmpje is te zien via de LinkedIn-pagina van de Gemeente Apeldoorn.

 

Singelpark Gouda opgeleverd

Op zondag 30 mei 2021 is het Singelpark Gouda opgeleverd, een professioneel burgerinitiatief van Stichting Singelpark Gouda. BVR maakte de ontwerpen voor betekenisvolle ingrepen in de openbare ruimte. Zo is de Goudse binnenstad sinds 2016 een stuk groener geworden.

Meer info: Bart Bomas

 

BVR feliciteert Jard van der Lugt

Onze collega Jard heeft haar traject voor de beroepservaringsperiode met groot succes afgerond. Zij mag zich daarom vanaf nu officieel stedenbouwkundige noemen. Wij zijn erg trots op haar, van harte gefeliciteerd Jard!

 

BVR ontwerpt Hernesseroord

In 2019 heeft BVR in opdracht van AM Zeeland de contouren voor een nieuw plan geschetst dat kon rekenen op de steun van de gemeente Goeree Overflakkee en de zorginstelling Zuidwester. Een mijlpaal voor de ontwikkeling van Hernesseroord. De uitdaging was het integreren van de historische kern van Middelharnis met het groene en bosrijke Hernesseroord in een welkome plek om te wonen. Het resultaat is een plan dat uitgaat van  landschappelijke kwaliteiten van de aanwezige volwassen bomen, open velden en meanderende waterstructuren.

Onder leiding van Marnix de Vos werkt een ontwerpteam met BVR adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling, Bosch en Slabbers Landschapsarchitecten, Mix Architectuur, Wonka architectuur en Juust aan de uitwerking van de plannen. Begin 2021 is het Ruimtelijk Raamwerk vastgesteld en sinds deze maand ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. De eerste deelgebieden en gebouwen zijn in een vergevorderd stadium zodat spoedig begonnen kan worden met de bouw en de inrichting van een bijzonder landschap.

Het Ruimtelijk Raamwerk en ontwerp bestemmingsplan zijn te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Zie voor actuele informatie over de ontwikkeling www.heerlijkhernesseroord.nl.