Recent Nieuws

Hilde Blank spreker bij het ABCafé over stadsbouwmeesterschap

Op maandag 15 mei is Hilde Blank gastspreker bij het ABCafé. Ze zal praten over het stadsarchitect/stadsbouwmeesterschap. ‘Wat houdt die functie nu eigenlijk in? Vaak wordt er daarbij gekeken naar wat het profiel moet zijn van de gewenste persoon, maar is er wel voldoende aandacht voor de voorwaarden waar een stad of gemeente aan zou moeten voldoen om een stadsarchitect überhaupt aan te kunnen en willen stellen? Wat heeft een stadsarchitect (m/v) nodig of wat moet hij/zij minimaal verlangen/eisen van een stad om optimaal als onafhankelijk adviseur te kunnen functioneren?’ Zijn vragen die Hilde samen met Joop Slangen (Polderarchitect gemeente Haarlemmermeer en voormalig stadsarchitect Haarlem), Tako Postma (stadsarchitect Delft en voormalig partner/ bestuurder INBO), Jurgen van der Ploeg (FARO architecten) en Maarten Georgius (Aedes) bespreekt.

Het café wordt georganiseerd door het ABC Architectuurcentrum Haarlem, ter ere van het vertrek van Willem Hein Schenk, stadsarchitect van Haarlem. Meer informatie lees je hier.

 

 

Visie Dronten unaniem vastgesteld door de gemeenteraad

Op donderdag elf mei stelde de raad de visie voor Dronten “Richting aan groei” unaniem vast. De raad sprak van een historisch moment en er zijn veel complimenten gemaakt voor de kwaliteit van de stukken, de evenwichtigheid en de onderbouwing. BVR heeft de afgelopen jaren met plezier gewerkt aan de visie; een strategie voor de woningbouwopgave met relevante ontwikkellocaties en bijbehorende ontwerpopgaven. Klik hier om meer te lezen over het project. Of bekijk de website van de Gemeente Dronten om het document te downloaden.

 

U10 aan de slag met het groenblauwe raamwerk

De U10 heeft sinds april een inspirerende werkagenda voor groen en landschap: de U10 Agenda groen & landschap 2030. In de agenda staat de gezamenlijke aanpak en prioritering van acht groenblauwe opgaven om aan te werken, gedurende tenminste de huidige collegeperiode. Gemeenschappelijke basis is het Integraal Ruimtelijk perspectief van U10.

De U10 Agenda groen & landschap 2030 wordt de komende tijd via de colleges ter informatie gedeeld met raden, staten en AB’s.

Meer informatie: Bart Bomas, strategisch adviseur groen & landschap U10

 

Hilde Blank op Verwonderingstocht

Op 16 april organiseert Podium voor Architectuur en Arcam samen met Theo Baart en Tijs van den Boomen een Verwonderingstocht in de vorm van een busrit en aansluitend dialoog. In het dialoog vertelt Hilde Blank over haar eigen verwonderingen die zij heeft opgedaan tijdens haar periode als Ateliermeester Oostflank Haarlemmermeer (2020-2021). Door de inzichten van het Atelier is de Oostflank niet meer een flank of uiteinde van de MRA maar centraal gepositioneerd op de backbone tussen Maas en IJ. Het gebied heeft een eigen profiel gekregen als Geniecampus van de westelijke Randstad, waar een ontmoetingslandschap de verschillende economische clusters verbindt en ruimte wordt geboden aan zowel kennis als kunde. In hoeverre heeft het werk van het Atelier geleid tot een nieuwe impuls voor dit gebied? Hilde hoopt dat de besloten verwonderingstocht met opgewekte denkoefeningen nieuwe inspiratie biedt voor de toekomst van het gebied.

Op de website van het Podium voor Architectuur vindt u meer informatie.

 

 

Hilde Blank jury Kennisregio aan Zee

Samen met Paul Schenderling (denktank Postgroei Nederland), Merten Nefs (onderzoeker), Marcel Wijermans (voorheen gemeente Den Haag) en Helma Born (directeur regio zuidwest BPD) beoordeelt Hilde Blank (Directeur BVR) de Open Oproep: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen. De kern van de opdracht is om tot strategische ruimtelijke interventies te komen voor het economisch ecosysteem van de toekomst van de kennisregio aan Zee, en deze krachtig te verbeelden. Multidisciplinaire teams moeten een visie geven in beeld en tekst. Drie teams worden geselecteerd en krijgen elk 25.000 euro om het voorstel uit te werken. De Open Oproep sluit af met een manifestatie en publicatie.

Voor meer informatie: www.kennisregioaanzee.nl

 

Bart Bomas leidt debat gebiedatelier Amersfoort

BVR organiseert in opdracht van de regio Amersfoort gebiedateliers in de regio. De opbrengsten van de ateliers vormen de basis voor het Handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio Amersfoort, waar BVR in 2023 aan werkt. Vandaag opent het atelier haar deuren voor iedereen die graag wil mee tekenen aan de toekomst van het buitengebied Eemland/Utrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei. Het atelier hangt dan vol met kaarten, borden en foto’s.

Van 18.00-19.30 uur sluiten we dit gebiedsatelier af met een actief debat onder leiding van Bart Bomas van BVR Adviseurs. We kijken kort terug naar de opbrengsten. Bart zal de deelnemers aan het debat uitdagen om de stap naar uitvoering te maken. Hoe kunnen we deze ambities waar maken? Wat kun je zelf doen en waar heb je anderen nodig? Hoe zorgen we dat we van ideeën naar handelen komen?

Het gebiedsatelier Eemland vindt plaats van 15 tot en met 20 maart op locatie Eemlandhoeve in Bunschoten. Via deze link kunt u zich aanmelden.

 

Maarten de Witte Master of Science (MSc)

BVR feliciteert collega Maarten. Met een mooie presentatie op de Academie van Bouwkunst Rotterdam heeft hij de meesterproef glansrijk doorstaan. Zijn afstudeerproject ‘Mee met de stroom’, biedt een natuurlijke en waterrijke toekomst voor het grensoverschrijdende Geuldal, het gebied dat in 2021 kampte met hevige overstromingen. Lees hier meer over het project.

 

 

Hilde Blank moderator kennisplatform CROW

Het nationale congres Beheer openbare ruimte staat in het teken van ‘grenzeloos verbinden’. Hilde Blank, directeur BVR en kwartiermaker stadsstedenbouwer Den Haag, is gevraagd de sprekers met elkaar te verbinden en met de gaststad Den Haag. Het verbinden van beheer en ontwikkeling is steeds belangrijker bij de transitieopgaven in het bestaand stedelijk gebied. In het congres worden praktijkervaringen gedeeld en stilgestaan bij de rol en betekenis van beheerders. Tussen de sprekers door zal Hilde de lessen verbinden met haar eigen ervaringen, zowel binnen Den Haag als daarbuiten.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Eerste Atelier Buitengebied regio Amersfoort van start

BVR organiseert in opdracht van de regio Amersfoort gebiedateliers in de regio. De opbrengsten van de ateliers vormen de basis voor het Handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio Amersfoort, waar BVR in 2023 aan werkt.
Het gebiedsatelier Eemland vindt plaats van 15 tot en met 20 maart op locatie Eemlandhoeve in Bunschoten. Betrokken in en bij het Eemland zijn uitgenodigd om mee te praten over de toekomstbestendige inrichting van het buitengebied. Het buitengebied is de achtertuin van alle inwoners en ondernemers in de regio.
Gedurende vier dagen opent het atelier haar deuren. Betrokkenen kunnen terecht voor een gebiedsexcursie, mee schetsen aan de nieuwe kaart van regio Amersfoort, en in debat over wat er nodig is de geschetste toekomstperspectieven te bereiken.

Aanmelden kan hier.