Hilde Blank op Verwonderingstocht

Op 16 april organiseert Podium voor Architectuur en Arcam samen met Theo Baart en Tijs van den Boomen een Verwonderingstocht in de vorm van een busrit en aansluitend dialoog. In het dialoog vertelt Hilde Blank over haar eigen verwonderingen die zij heeft opgedaan tijdens haar periode als Ateliermeester Oostflank Haarlemmermeer (2020-2021). Door de inzichten van het Atelier is de Oostflank niet meer een flank of uiteinde van de MRA maar centraal gepositioneerd op de backbone tussen Maas en IJ. Het gebied heeft een eigen profiel gekregen als Geniecampus van de westelijke Randstad, waar een ontmoetingslandschap de verschillende economische clusters verbindt en ruimte wordt geboden aan zowel kennis als kunde. In hoeverre heeft het werk van het Atelier geleid tot een nieuwe impuls voor dit gebied? Hilde hoopt dat de besloten verwonderingstocht met opgewekte denkoefeningen nieuwe inspiratie biedt voor de toekomst van het gebied.

Op de website van het Podium voor Architectuur vindt u meer informatie.

 

 

Hilde Blank jury Kennisregio aan Zee

Samen met Paul Schenderling (denktank Postgroei Nederland), Merten Nefs (onderzoeker), Marcel Wijermans (voorheen gemeente Den Haag) en Helma Born (directeur regio zuidwest BPD) beoordeelt Hilde Blank (Directeur BVR) de Open Oproep: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen. De kern van de opdracht is om tot strategische ruimtelijke interventies te komen voor het economisch ecosysteem van de toekomst van de kennisregio aan Zee, en deze krachtig te verbeelden. Multidisciplinaire teams moeten een visie geven in beeld en tekst. Drie teams worden geselecteerd en krijgen elk 25.000 euro om het voorstel uit te werken. De Open Oproep sluit af met een manifestatie en publicatie.

Voor meer informatie: www.kennisregioaanzee.nl

 

Bart Bomas leidt debat gebiedatelier Amersfoort

BVR organiseert in opdracht van de regio Amersfoort gebiedateliers in de regio. De opbrengsten van de ateliers vormen de basis voor het Handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio Amersfoort, waar BVR in 2023 aan werkt. Vandaag opent het atelier haar deuren voor iedereen die graag wil mee tekenen aan de toekomst van het buitengebied Eemland/Utrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei. Het atelier hangt dan vol met kaarten, borden en foto’s.

Van 18.00-19.30 uur sluiten we dit gebiedsatelier af met een actief debat onder leiding van Bart Bomas van BVR Adviseurs. We kijken kort terug naar de opbrengsten. Bart zal de deelnemers aan het debat uitdagen om de stap naar uitvoering te maken. Hoe kunnen we deze ambities waar maken? Wat kun je zelf doen en waar heb je anderen nodig? Hoe zorgen we dat we van ideeën naar handelen komen?

Het gebiedsatelier Eemland vindt plaats van 15 tot en met 20 maart op locatie Eemlandhoeve in Bunschoten. Via deze link kunt u zich aanmelden.

 

Maarten de Witte Master of Science (MSc)

BVR feliciteert collega Maarten. Met een mooie presentatie op de Academie van Bouwkunst Rotterdam heeft hij de meesterproef glansrijk doorstaan. Zijn afstudeerproject ‘Mee met de stroom’, biedt een natuurlijke en waterrijke toekomst voor het grensoverschrijdende Geuldal, het gebied dat in 2021 kampte met hevige overstromingen. Lees hier meer over het project.

 

 

Hilde Blank moderator kennisplatform CROW

Het nationale congres Beheer openbare ruimte staat in het teken van ‘grenzeloos verbinden’. Hilde Blank, directeur BVR en kwartiermaker stadsstedenbouwer Den Haag, is gevraagd de sprekers met elkaar te verbinden en met de gaststad Den Haag. Het verbinden van beheer en ontwikkeling is steeds belangrijker bij de transitieopgaven in het bestaand stedelijk gebied. In het congres worden praktijkervaringen gedeeld en stilgestaan bij de rol en betekenis van beheerders. Tussen de sprekers door zal Hilde de lessen verbinden met haar eigen ervaringen, zowel binnen Den Haag als daarbuiten.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Eerste Atelier Buitengebied regio Amersfoort van start

BVR organiseert in opdracht van de regio Amersfoort gebiedateliers in de regio. De opbrengsten van de ateliers vormen de basis voor het Handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio Amersfoort, waar BVR in 2023 aan werkt.
Het gebiedsatelier Eemland vindt plaats van 15 tot en met 20 maart op locatie Eemlandhoeve in Bunschoten. Betrokken in en bij het Eemland zijn uitgenodigd om mee te praten over de toekomstbestendige inrichting van het buitengebied. Het buitengebied is de achtertuin van alle inwoners en ondernemers in de regio.
Gedurende vier dagen opent het atelier haar deuren. Betrokkenen kunnen terecht voor een gebiedsexcursie, mee schetsen aan de nieuwe kaart van regio Amersfoort, en in debat over wat er nodig is de geschetste toekomstperspectieven te bereiken.

Aanmelden kan hier. 

 

Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland

Wat is ruimtelijk nodig voor het ontwikkelen van een circulaire economie? Deze vraag is actueel en urgent en speelt van de Rijksoverheid tot de kleinste gemeenten.

BVR en Ecorys hebben samen met provincie Zuid-Holland antwoorden geformuleerd In Atelier Circulair X Ruimte. Het aanstekelijke eindresultaat is nu openbaar: de strategische verkenning Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland.

Ook op zoek naar een ruimtelijke strategie of gewoon geïnteresseerd?

  • De geheel doorklikbare versie van de strategie, deel 1. 
  • De geheel doorklikbare versie van de strategie, deel 2. 
  • Alles over Atelier Circulair X Ruimte en de tussenresultaten lees je hier. 

Meer info? Lees de projectbeschrijving of neem contact op met Bart Bomas.

 

Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk vastgesteld

Gemeente Heemskerk versnelt woningbouw in stationsgebied.

De gemeente Heemskerk wil graag vaart maken met de ontwikkeling van het stationsgebied. Om de woningbouw te versnellen heeft BVR adviseurs in opdracht van het college een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden opgesteld. Hierin staan kaders en richtlijnen voor de herontwikkeling van het stationsgebied. In het gebied komen ongeveer 225 tot 300 woningen in een parkachtige omgeving. De gemeenteraad heeft deze Nota vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2022.

In de nota staan uitgangspunten over bijvoorbeeld bouwhoogten, type woningen, inrichting van het openbaar gebied en parkeren. In dit plan is er speciale aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en starters en voor ouderen. De gemeente wil het project versnellen door niet meer zelf een plan uit te werken, maar dit over te laten aan marktpartijen. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring van projectontwikkelaars. De rol van de gemeente is toetsend aan de kaders en coördinerend. In het eerste kwartaal van 2023 wil de gemeente starten met het selectieproces van projectontwikkelaars.