Hilde Blank op Verwonderingstocht

Op 16 april organiseert Podium voor Architectuur en Arcam samen met Theo Baart en Tijs van den Boomen een Verwonderingstocht in de vorm van een busrit en aansluitend dialoog. In het dialoog vertelt Hilde Blank over haar eigen verwonderingen die zij heeft opgedaan tijdens haar periode als Ateliermeester Oostflank Haarlemmermeer (2020-2021). Door de inzichten van het Atelier is de Oostflank niet meer een flank of uiteinde van de MRA maar centraal gepositioneerd op de backbone tussen Maas en IJ. Het gebied heeft een eigen profiel gekregen als Geniecampus van de westelijke Randstad, waar een ontmoetingslandschap de verschillende economische clusters verbindt en ruimte wordt geboden aan zowel kennis als kunde. In hoeverre heeft het werk van het Atelier geleid tot een nieuwe impuls voor dit gebied? Hilde hoopt dat de besloten verwonderingstocht met opgewekte denkoefeningen nieuwe inspiratie biedt voor de toekomst van het gebied.

Op de website van het Podium voor Architectuur vindt u meer informatie.