Atelier Midden Zeeland Route van start

In opdracht van provincie Zeeland is een team van BVR en Goudappel gestart met Atelier Midden Zeelandroute (MZR).

Dit atelier werkt tot en met oktober onder aanvoering van ateliermeesters Bernadette Janssen (BVR) en Thomas Straatemeier (Goudappel) aan de bouwstenen voor een integrale toekomstvisie 2050 voor de route. De kernvraag is hoe de MZR zich ontwikkelt en zich verhoudt tot de omgeving, welke kansen de dynamische omgeving oplevert voor de MZR en andersom. Stakeholders worden in het atelier nauw betrokken. Er wordt toegewerkt naar mogelijke inrichtingsvoorstellen die passen bij de toekomstscenario’s. Mijlpaal is het BO Mirt najaar 2023.

Meer info: Bernadette Janssen