U10 aan de slag met het groenblauwe raamwerk

De U10 heeft sinds april een inspirerende werkagenda voor groen en landschap: de U10 Agenda groen & landschap 2030. In de agenda staat de gezamenlijke aanpak en prioritering van acht groenblauwe opgaven om aan te werken, gedurende tenminste de huidige collegeperiode. Gemeenschappelijke basis is het Integraal Ruimtelijk perspectief van U10.

De U10 Agenda groen & landschap 2030 wordt de komende tijd via de colleges ter informatie gedeeld met raden, staten en AB’s.

Meer informatie: Bart Bomas, strategisch adviseur groen & landschap U10