Onderzoek woningbouwopgave Dronten

De gemeente Dronten heeft een stevige groeiopgave en ambitie. De gewenste woningbouw zal zowel binnen bestaand bebouwd gebied als in het buitengebied ontwikkeld worden. BVR adviseert de gemeente met een integrale aanpak. De woningbouwopgave gaat niet alleen over het bouwen van woningen. Het bouwen van woningen betekent ook het bouwen van voorzieningen en het investeren in infrastructuur en ruimte voor natuur en landschappelijke kwaliteit. Het natuurlijk fundament van de Flevopolder is een cruciale aanleiding en kans voor de nieuwe generatie woongebieden in Dronten. Vanuit kansen en beperkingen ontwikkelt BVR allereest een aantal denkrichtingen voor een integrale aanpak van de woningbouw. Mogelijke ontwikkellocaties worden vanuit verschillende thema’s, zoals nabijheid, water, landschap en hinder, beoordeeld. Het eindresultaat is een strategie voor de woningbouwopgave met relevante ontwikkellocaties en bijbehorende ontwerpopgaven.