Circulaire west-as

De Rijksoverheid ambieert met vele partners een circulaire economie die in 2030 de helft minder grondstoffen verbruikt. Wat is daarvan de ruimtelijke impact? BVR en Ecorys testten dit voornemen voor de economisch belangrijke Westas van de MRA, samen met de stakeholders. Zij willen de Westas ontwikkelen tot de internationale circulaire werkplaats van de MRA.

De Westas bestaat uit de haven, de greenport, Schiphol en de stad. Wij hebben deze gebieden en alle ruimtelijke ontwikkelingen en circulaire potenties nauwkeurig in kaart gebracht. Door middel van ontwerpend onderzoek heeft BVR, samen met de energie-experts van Ecorys, steeds rijkere en completere kaartbeelden kunnen maken. Wij hebben onze kennis van Schiphol Driehoek en actuele data uit PlaBeKa en de BVR projecten voor de Greenport benut.

De synthese van vier hoofdstromen (biomassa, bouwmaterialen en bouw/sloopafval, warmte en CO2) leverde uiteindelijk twee integrale kansenkaarten op. Circulaire economie levert met name kansen in de haven en bij Schiphol. Circulaire economie is niet clean, maar bestaat vooral uit industriƫle en chemische activiteiten. Locaties langs hoofdinfrastructuren en diep water komen daarom in beeld voor (tijdelijke) depots, nieuwe energiebronnen en verwerkingsclusters. Bestaande infrastructuren zoals warmtenetten, energiesystemen en (vaar) wegen zullen veel intensiever worden gebruikt als gevolg van de circulaire economie. Nieuwe infralijnen zoals voor CO2 of geothermische bronnen kunnen bedrijvenclustering uitlokken. Vooral in het havengebied zal de circulaire industrie ruimte vragen, wat op gespannen voet kan staan met de groeiende stad.