BVR met Circulair Rotterdam op het Stadsmakerscongres 2018

Voor het Stadmakercongres heeft BVR een ‘spel’ ontwikkeld, waarin 1 vraag centraal staat: “Welke ruimte vraagt de circulaire economie in onze groeiende stad?” Uit de Quickscan, uitgevoerd voorafgaand aan het Stadmakerscongres, zijn een aantal lessen te halen die helpen om deze vraag te beantwoorden.

De lessen:

 • Initiatieven zijn vooral grondstofstroom bouw en consumptiegoederen
 • Meeste initiatieven in categorieën hergebruik en herbestemmen
 • Initiatieven zitten vooral in winkels, loodsen, testsites en opslag
 • Imago levert weinig banen op
 • Kennis in clusters en levert veel banen op, ruimtevraag is groot (testsite) of geen ruimte (database)

     Bouw

 • Veel kennis en hergebruik initiatieven
 • Grootste ruimtevraag
 • Veel banen

     Consumptiegoederen

 • Voornamelijk Herbestemmen, Herontdekken of Hergebruik initiatieven
 • Ruimtevraag is vaak kantoor- of winkelruimte
 • Goed toepasbaar op wijkniveau
De werksessie zelf

De opening van de werksessie wordt gehouden door wethouder Duurzaamheid & Energietransitie Arno Bonte. Zijn betoog omvat de ambitie van de stad, namelijk:

 • Circulair is de maatstaf
 • 50% reductie van grondstoffen
 • 3.500 – 7.000 banen in de circulaire sector

In de korte uitleg die volgt legt Bernadette Janssen de regels van het spel uit.
De regels zijn simpel: Er wordt in 3 ronden gewerkt aan Circulair Rotterdam.
Ronde één is de inventarisatieronde. Wie zit er aan tafel en hoe denk je over circulair Rotterdam. In ronde twee wordt de discussie gestart over de ruimtelijke impact en welke bouwstenen waar in Rotterdam terecht komen. Ronde 3 is de ‘wilde ideeën ronde’. Als alles kan en alles mag wat dan?

Let the game begin!

Aan drie tafels wordt met een divers gezelschap het spel gespeeld. Spelleiders Jorick Boddeke, Jaap Duenk en Bas Mol zorgen dat alles in goede banen wordt geleidt. Met veel lol en enthousiasme wordt het spel gespeeld. Na een uur spelen, bekijken we het resultaat en kijken met trots terug. Hieronder enkele bouwstenen en opmerkingen uit de spellen:

 • De nieuwe stadsbruggen moeten volledig circulair worden.
 • Een drijvend bouwmaterialen depot voor de hele stad. Maak gebruik van het water.
 • Afvalwater van ziekenhuizen zou moeten worden geïsoleerd. Hier zijn medicijnen en belangrijke grondstoffen uit terug te winnen. Pilot Maasstad Ziekenhuis.
 • Net als een bouwvergunning zou een sloopvergunning moeten komen die eist dat het te slopen object in kaart wordt gebracht en via een databank wordt gedeeld met aannemers en architecten zodat deze materialen circulair her te gebruiken zijn in ontwerp en uitvoering.
 • Zandmotor. Sediment in de rivier, kun je dat gebruiken? Hoe gaan zandstromen in de stad.
 • Je moet op kleine schaal inzamelen bijvoorbeeld in een winkelruimte in een aanloopstraat. Door per wijk / buurt één inzamelpunt te hebben creëer je massa. (qua grondstoffen). Bij te weinig massa is het niet interessant om grondstoffen op te halen. (voorbeeld koffieprut voor Rotterzwam, pas bij 20 kilo koffieprut komen ze het ophalen).
 • Misschien interessant om haal/brengservice te koppelen aan pakketdiensten. Nu brengen ze alleen maar wellicht kunnen ze ook spullen weer ophalen.
 • Educatie en besef brengen. Jij hebt invloed.
 • Hoe gaan we het simpel maken?
 • Garbageloop.
 • Milieupark: van alleen brengen naar brengen + halen.

Een zeer waardevolle opbrengst die we meenemen in onze opdracht om de Circulaire kaart van de stad te tekenen.