Ontwerpend onderzoek Wegen naar Welzijn

De slimste weg in 15 minuten

Het Stimuleringsfonds heeft een open oproep gedaan met de vraag hoe veranderingen in mobiliteit kunnen bijdragen aan het welzijn. Het doel is om fundamentele nieuwe denk- en oplossingsrichtingen te verkennen. BVR heeft ervoor gekozen om onderzoek te doen naar N-wegen – specifiek in de Achterhoek – in samenwerking met Hans Leeflang (Proeftuin Nettelhorst) en Martin Guit (Rebel). Deze regio omarmt het concept van brede welvaart en streeft ernaar de gezondste regio van Nederland te worden. De focus ligt op het verleggen van het traditionele ‘doorstroom-denken’ naar een verleidelijk perspectief van mobiliteit en brede welvaart.

Het ontwerpend onderzoek “De Slimste weg in 15 minuten” richt zich op de transitie van mobiliteit naar brede welvaart, met een specifieke focus op minder verstedelijkte regio’s om een duurzaam perspectief te bevorderen. Dit onderzoek biedt een breder handelingskader voor N-wegen en stimuleert een gebiedsgerichte en ontwerpende aanpak. De casus van het onderzoek betreft de N825 tussen Lochem en Borculo in de regio Achterhoek, met actieve kennisdeling binnen zowel de regio als een landelijk kennisnetwerk. Het doel is om een lerende community van N-wegen te creëren die aan de hand van concrete casussen brede welvaart verder brengt.

Algemeen

Het ontwerpend onderzoek De Slimste weg in 15 minuten ontwerpt aan de transitie van mobiliteit naar brede welvaart. Het is een oproep en aanzet voor een breder handelingskader van N-wegen. Het legt de focus op de minder verstedelijkte regio’s om zo bij te dragen aan een duurzaam perspectief. Het onderzoek biedt handvatten voor een gebiedsgerichte en ontwerpende aanpak. Het stimuleert om op gebied, systeem, inrichting en gebruiksniveau naar N-wegen te kijken.

Het onderzoek richtte zich op de regio Achterhoek met de casus N825 tussen Lochem en Borculo, met een actieve kennisdeling in de regio en in een landelijk kennisnetwerk. We bouwen een lerende community van N-wegen die met concrete casuïstiek brede welvaart bij N-wegen verder brengt.

Bevindingen

Ontwerpende aanpak voor Brede Welvaart en N-wegen

De ontwerpende aanpak met veel beeld en compacte weergave van complexe onderwerpen maakt gesprekken toegankelijk voor een breed publiek. Concrete voorbeelden en uitwerkingen verhelderen het concept van brede welvaart en de implicaties ervan voor N-wegen, wat het onderwerp tastbaar maakt voor zowel het grote publiek als het kennisveld.

Casuïstiek voor concrete inzichten

Het gebruik van casuïstiek helpt abstracte onderwerpen concreet te maken, essentieel voor partijen zoals het ministerie die niet dagelijks betrokken zijn bij projecten. Door de verbinding te leggen tussen kennisontwikkeling vanuit de overheid en lokale partijen, kan het onderzoek bijdragen aan een integrale aanpak van opgaven, met brede welvaart als leidend thema.

Focus op de regio Achterhoek

De focus op de regio Achterhoek benadrukt het belang van aandacht voor minder verstedelijkte gebieden, in lijn met een groeiende interesse in regionale ontwikkeling ten opzichte van de traditionele focus op de Randstad.

Bevindingen in de 15-minuten regio rondom de Achterhoek
  • Gunstige uitgangspositie voor een 15-minuten regio, met een verspreiding van kernen en basisvoorzieningen.
  • Gedeelde urgentie voor openbaar vervoer, essentieel voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio.
  • Behoefte aan diverse knooppunten van vervoer om aan verschillende gebruikersbehoeften te voldoen.
  • Fijnmazig fietsnetwerk en korte afstanden dragen bij aan de bereikbaarheid en kwaliteit van leven.
Brede welvaart en ontwerpend onderzoek
  • Benut het perspectief van gebruikers bij onderzoek naar brede welvaart voor een breed scala aan opgaven en oplossingsrichtingen.
  • Kies voor een gebiedsgerichte aanpak om lokale betrokkenheid te vergroten en concrete ruimtelijke ingrepen te realiseren.
  • Denk vanuit verschillende systemen dan mobiliteit om nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen.
Brede welvaart en N-wegen
  • N-wegen dienen nu voornamelijk het verkeerskundig perspectief en missen verbinding met de leefomgeving.
  • Er is behoefte aan een breder handelingskader voor N-wegen, waarbij de focus verschuift naar leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid.
  • Redesign van N-wegen biedt kansen voor klimaatadaptatie, verduurzaming en versterking van lokale regio’s, vereist een andere benadering van mobiliteit en infrastructuur.

Meer lezen over Wegen naar Welzijn? Kijk dan op de website van het Stimuleringsfonds of lees hier magazine van de Slimste weg in 15 minuten.