Hilde Blank

‘Ontwerpkracht inzetten voor onderscheidende en krachtige toekomstperspectieven’

Hilde Blank is stedenbouwkundige en directeur/eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Zij is een ruimtelijk denker die altijd op zoek gaat naar kansen en vernieuwing. Hilde heeft een drive om zaken in beweging te krijgen en mensen te activeren en te inspireren en zet zich in voor de kwaliteit van de inrichting van Nederland. Zij werkt aan complexe ruimtelijke vraagstukken en ontwerpt toekomstgerichte gebiedsperspectieven. Vanuit haar vak als stedenbouwkundige  is zij als geen ander in staat trends en ontwikkelingen en sociaaleconomische vraagstukken te vertalen naar kansrijke ruimtelijke voorstellen.

In ateliers en werksessies daagt Hilde graag mensen uit om toekomstgericht en vrij te denken. Zij heeft een enthousiasmerende manier van modereren, schuwt niet om door te vragen en is resultaatgericht.

Hilde is onder andere supervisor Schieoevers-noord Delft en werkt  momenteel mee aan de regiopoorten van de U10,  gebiedsvisie De Koog (Purmerend) en is zij kwartiermaker stadsstedenbouwer Den Haag. Daarnaast is zij voorzitter van de EFL-Stichting (Van Eesteren, Fluck, Van Lohuizen) en zit zij in het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ondanks de vele functies maakt Hilde altijd ruimte voor nieuwe vraagstukken en opdrachtgevers en gaat zij graag in gesprek met partijen die zich willen inzetten voor de kwaliteit van de inrichting van Nederland.