Hilde Blank

‘Ontwerpkracht inzetten voor onderscheidende en krachtige toekomstperspectieven’

Hilde Blank is stedenbouwkundige en eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Zij is een ruimtelijk denker die altijd op zoek gaat naar kansen en vernieuwing. Hilde heeft een drive om zaken in beweging te krijgen en mensen te activeren en te inspireren en zet zich in voor de kwaliteit van de inrichting van Nederland. Zij werkt aan complexe ruimtelijke vraagstukken, ontwerpt toekomstgerichte gebiedsperspectieven en vertaalt trends en ontwikkelingen en sociaaleconomische vraagstukken naar kansrijke voorstellen.

In ateliers en werksessies daagt Hilde graag mensen uit om toekomstgericht en vrij te denken. Zij heeft een enthousiasmerende manier van modereren, schuwt niet om door te vragen en is resultaatgericht.

Vanuit BVR is zij onder andere supervisor Schieoevers-noord Delft en werkt zij momenteel mee aan de regiopoorten van de U10, propositie provincie Utrecht, gebiedsvisie De Koog (Purmerend) en Circulair Zuid-Holland. Daarnaast is zij voorzitter van de EFL-Stichting (Van Eesteren, Fluck, Van Lohuizen) en zit zij in het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ondanks de vele functies maakt Hilde altijd ruimte voor nieuwe vraagstukken en opdrachtgevers en gaat zij graag in gesprek met partijen die zich willen inzetten voor de kwaliteit van de inrichting van Nederland.