Regio U10 Regiopoorten

In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief. Jorick Boddeke en Hilde Blank zijn aangesteld als respectievelijk stedenbouwkundige en strategisch adviseur voor de ontwikkeling van de Regiopoorten. Dit zijn 8 verdichtingslocaties in de kernen rondom Utrecht. Daarnaast ondersteunt BVR de U10 gemeenten bij de gebiedsonderzoeken rondom de metropoolpoorten. Samen met de partner van UNED en U10 verkennen zij integraal en interactief de mogelijkheden van de regiopoorten voor de verstedelijkingsopgave waar de regio voor staat. Behalve voor de U10 regiopoorten werkt BVR ook aan U10 Groen&Landschap, de stapelkaarten voor de Provincie Utrecht en de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Amersfoort.