MIRT, Eindhoven, Brainportcity

MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020-2040

Wat is er nodig om het succes van Brainport voor de toekomst (2020-2040) vast te houden? Om antwoord te vinden op die vraag heeft het ministerie van IenM de ontwerpbenadering centraal gesteld in haar uitvraag. Samen met een effectenteam op het gebied van ruimtelijke economie, mobiliteit, planeconomie en adaptief programmeren hebben drie ontwerpteams binnen BVR, drie zich van elkaar onderscheidende ontwikkelperspectieven ontworpen: ‘Tech City’, ‘Connected Region’ en ‘Coolest Town’. Een interactief proces met stakeholders en gebiedspartijen over de drie perspectieven heeft geresulteerd in bouwstenen waarmee BVR een gebiedsvisie heeft ontworpen: Brainport City.

Brainport City

Brainport City verbindt de internationale hotspots van regio Eindhoven met elkaar, zorgt voor een verbetering van de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en is een aanjager voor nieuwe woon- en werkgebieden en ontmoetingsplekken waardoor het vestigingsklimaat van Eindhoven flink verbeterd. Investeringen in mobiliteit, zoals een multimodaal knooppunt nabij Eindhoven Airport, het verbeteren van de ‘last mile’ en een snelle treinverbinding met Düsseldorf, gecombineerd met een forse kwaliteitssprong van de stationsomgeving zijn voorbeelden uit de gebiedsvisie.

Brainport City is inmiddels een gevestigde naam in de regio en de opgaven die tijdens de MIRT vormen de actuele agenda voor de Brainport. Zie meer op de website

www.ruimtelijkprogrammabrainport.nl