Ambitiedocument Spoorzone Steenwijk

BVR werkt aan het ambitiedocument voor de Spoorzone Steenwijk. Dit doen we in opdracht van de gemeente Steenwijkerland en in samenwerking met Cossee Consultancy. Michel Cossee is planeconoom en strategisch adviseur gebiedsontwikkeling en richt zich op de ontwikkelstrategie als onderdeel van het ambitiedocument.

Gemeente en regio zien kansen om het intercitystation van Steenwijk en zijn omgeving te laten uitgroeien tot een multimodale hub en compleet stedelijk gebied. Met de regio zijn afspraken gemaakt om wonen, werken en voorzieningen te intensiveren in de spoorzone. De spoorzone kan van functionele verkeersruimte uitgroeien tot een bijzondere entree van de vestingstad en de toeristische bestemmingen in de regio.

Kortom de kansen liggen er om in de spoorzone veel waar te maken waar. We willen nu van kansen naar afspraken en aan de slag gaan. In een interactief proces met ruimte voor de blik van binnen (vanuit het gebied) en de blik van buiten (vanuit de positionering) gaan we werken aan het ambitiedocument. We zullen kaders bieden voor een evenwichtige, kwalitatieve en toekomstbestendige (gebieds-)ontwikkeling (scope 2040) en een visie die uitnodigt tot initiatief. De uitdaging is om met u een inspirerend, integraal en breed gedragen ambitiedocument, met ontwikkelstrategie, op te stellen voor de Spoorzone Steenwijk 2040.