Hilde Blank in gesprek over Wonen op grote hoogte

Leiden staat voor een enorme ruimtelijke opgave: Tot 2030 moeten er ruim 11.500 woningen worden bijgebouwd. Tegelijkertijd vraagt klimaatverandering om zorgvuldig ruimtegebruik en moet de spaarzame ruimte die de regio rijk is, gedeeld worden met steeds meer mensen. Tijdens de online editie van Stadscafé ‘Leiden de Lucht in; Wonen op grote Hoogte’ duiken we met Robert Winkel (Mei Architects), Hilde Blank (Stadsbouwmeester) en Frank Wassenberg (Platform31) in de vraag of hoogbouw een antwoord is op de verstedelijkingsopgave en zo ja hoe de verticale stad bij kan dragen aan een groene en inclusieve stad. Aanmelden graag via deze link.

 

 

Marnix de Vos lid Kwaliteitsteam Spoorzone Zwolle

De Spoorzone in Zwolle is de grootste ontwikkellocatie van de stad en zal transformeren tot een levendige stadswijk. Het ontwikkelkader voor het NOVI gebied Spoorzone is vastgesteld door college en gemeenteraad. Om de ontwikkelingen te overzien heeft de gemeente een kwaliteitsteam samengesteld. Dit team zal de komende jaren initiatiefnemers stimuleren en plannen toetsen op de beoogde samenhang en integrale ruimtelijke kwaliteit. Het kwaliteitsteam bestaat naast Marnix de Vos (stedenbouwkundige) uit Harry Abels (voorzitter, Abels & Partners Architecten), Laura Weeber (Architect, Urbannerdam), Semoira Stomp (burgerlid), Mascha van Damme (monumenten en cultureel erfgoed, Het Oversticht) en Tessa Stahlie (architect, Het Oversticht). Zij worden bijgestaan door Henk Snel van de gemeente Zwolle.
Meer over de spoorzone is te vinden op de website van Zwolle.

Beeld: Spoorzone Zwolle.

 

Duinhal nadert zijn voltooiing

Binnenkort zie je hier vooral grote duinen, maar nu is de omvang van de Duinhal, de grote parkeergarage en de woontorens nog helemaal zichtbaar. Dit betekent het om stad in een duinlandschap te maken. Met zorg maken we hier een landschap en passen we de gebouwen met trots in. De Duinhal wordt de plek waar het duinlandschap naadloos overloopt in een publieke hal met voorzieningen. De Duinhal krijgt grote vensters aan twee kanten, een hoge ruimte met houten kolommen en een open inrichting. Binnenkort kan je moeiteloos vanuit de vallei door de Duinhal naar het strand lopen.

Beeld links: de Duinhal in aanbouw, rechts: impressie Klunder Architecten

 

Nieuwsbrief Alkmaars Kanaal

‘Hier wordt ontwikkeld met aandacht voor het klimaat en natuur in de stad. Je kunt straks van eiland naar eiland wandelen over verschillende bruggen, van woonbuurt naar woonbuurt.’ Zo schetst Bernadette Janssen de toekomst voor Viaanse Molen in de laatste nieuwsbrief van het Alkmaars Kanaal. Lees de nieuwsbrief hier.

 

Hilde Blank pleit voor een ministerie Omgevingskwaliteit

Hilde Blank pleit voor een ministerie Omgevingskwaliteit waar waarden als kunst en cultuur, landschap, openbare ruimte meer centraal staan in de strijd om de ruimte. Dit pleidooi houdt zij in het kader van het afscheid van Ronald Stokkel als ambtenaar van de gemeente Leiden. In zijn afscheid vraagt Ronald aandacht voor kunst in de stadsontwikkeling.

Lees hierover meer in De kunst in stadsontwikkeling.

 

BVR maakt visie op de Stelling van Den Helder

Rond Den Helder liggen stoere maar ook kwetsbare vestingwerken. In opdracht van de gemeente maakt BVR een visie op de toekomst hiervan. Paul Meurs van SteenhuisMeurs zal ons inhoudelijk ondersteunen. Wij maken drie verschillende scenario’s met een bijbehorende erfgoedstrategie. Hiermee gaan we het gesprek aan over de toekomst van de Stelling met de inwoners en betrokken partijen van Den Helder. Op basis daarvan formuleren we een krachtig toekomstperspectief.

meer info: Bart Bomas

 

 

Expertmeeting Hoogbouw Haarlem

BVR directeur Hilde Blank was te gast in de expertmeeting ‘Hoogbouw zonder emotie’ van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Met Thijs Asselbergs, Caro van de Venne, Diederik Dam, Minouche Besters, Friso de Zeeuw en Willem Hein Schenk. Kijk naar een impressie van het online debat. Hilde Blank hield vooral een pleidooi om hoogbouw niet te veel afhankelijk te maken van meningsvorming. Vooral in steden met een sterke traditie voor aandacht van het culturele erfgoed, verwacht je net zoveel liefde voor het toekomstige erfgoed. Hoogbouw is zeer bepalend voor het beeld van de stad en vraagt om een vakmanschap.

 

Sterke Steden West-Brabant pakken door

De vijf steden in West-Brabant gaan samen bouwen aan een sterke stedelijke regio. Dit doen ze vanuit hun gezamenlijke kracht en bouwend op hun unieke kwaliteiten. De sterke steden gaan ontwikkelruimte benutten in de steden voor woningbouw en voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De afspraken staan in de position paper die momenteel ter besluitvorming voorligt bij de bestuurders. Met het concept stuk in de hand zijn de gesprekken binnen de gemeenten en met de provincie al wel in volle gang. In de pers worden de eerste contouren al uitgelicht. Het Position paper Sterke steden is opgesteld door BVR in nauwe samenwerking met de regio West-Brabant en de vijf steden. We zijn trots dat er in de afgelopen maanden een gedeelde ambitie tot stand is gekomen en dat de steden met daadkracht doorpakken.

Op de website van de regio West-Brabant zal binnenkort meer bekend worden gemaakt.

Kijk voor actuele berichtgeving ook op de linkedin pagina van de regio.

Voor meer informatie: Marnix de Vos

 

 

De Ruit van Rotterdam

BVR werkt in opdracht van de gemeente Rotterdam aan de Ruit van Rotterdam. Door middel van ontwerpend onderzoek, facts & figures en nieuwe invalshoeken verkennen we de kansen en opgaven die spelen rond de Ruit in relatie tot de ontwikkelingen van de stad. Waar zit dynamiek en energie, waar wordt ontwikkeld en waar juist niet. Hoe beleef je de stad vanaf de Ruit? En wat is de toegevoegde waarden van de Ruit voor natuur en ecologie? Aan de hand van dit soort vragen gaan we op zoek naar het verhaal van de Ruit 2050 en verkennen we aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.