Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland

Wat is ruimtelijk nodig voor het ontwikkelen van een circulaire economie? Deze vraag is actueel en urgent en speelt van de Rijksoverheid tot de kleinste gemeenten.

BVR en Ecorys hebben samen met provincie Zuid-Holland antwoorden geformuleerd In Atelier Circulair X Ruimte. Het aanstekelijke eindresultaat is nu openbaar: de strategische verkenning Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland.

Ook op zoek naar een ruimtelijke strategie of gewoon geïnteresseerd?

  • De geheel doorklikbare versie van de strategie, deel 1. 
  • De geheel doorklikbare versie van de strategie, deel 2. 
  • Alles over Atelier Circulair X Ruimte en de tussenresultaten lees je hier. 

Meer info? Lees de projectbeschrijving of neem contact op met Bart Bomas.

 

Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk vastgesteld

Gemeente Heemskerk versnelt woningbouw in stationsgebied.

De gemeente Heemskerk wil graag vaart maken met de ontwikkeling van het stationsgebied. Om de woningbouw te versnellen heeft BVR adviseurs in opdracht van het college een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden opgesteld. Hierin staan kaders en richtlijnen voor de herontwikkeling van het stationsgebied. In het gebied komen ongeveer 225 tot 300 woningen in een parkachtige omgeving. De gemeenteraad heeft deze Nota vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2022.

In de nota staan uitgangspunten over bijvoorbeeld bouwhoogten, type woningen, inrichting van het openbaar gebied en parkeren. In dit plan is er speciale aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en starters en voor ouderen. De gemeente wil het project versnellen door niet meer zelf een plan uit te werken, maar dit over te laten aan marktpartijen. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring van projectontwikkelaars. De rol van de gemeente is toetsend aan de kaders en coördinerend. In het eerste kwartaal van 2023 wil de gemeente starten met het selectieproces van projectontwikkelaars.

 

Handreiking Ruimte voor Cultuur in de Rotterdamse Stadsontwikkeling

Bernadette Janssen is lid van de werkgroep Ruimte voor Cultuur in de Rotterdamse Stadsontwikkeling. Deze groep heeft, onder leiding van Hamit Karakus, in samenwerking met diverse stakeholders uit de stad gewerkt aan een handreiking.
Op 14 december is deze handreiking aangeboden aan de wethouder Cultuur Said Kasmi.

Waarom deze handreiking? Te veel creatieve en culturele plekken in Rotterdam dreigen te verdwijnen door verdichting van de stad en stijgende huren. Wat verdwijnt, krijgen we niet meer terug. Wat overblijft, is eentonigheid. Saai voorspelbaar, onaantrekkelijk. Niet tot vernieuwing of reflectie in staat. Als dit gebeurt, dan verliest Rotterdam haar karakter. Maar het is nog niet te laat.

De handreiking is te downloaden via deze link.

 

Terugblik op BVR bij het SMC

Op vrijdag 4 november vond het Stadmakerscongres van Rotterdam plaats in Theater Zuidplein. Een dag waarop stadmakers met elkaar werken en kennis delen over de ontwikkeling van Rotterdam. Onze Bernadette Janssen leidde de werktafel ‘Rotterdam 2125 begint nu’. Tijdens de bijeenkomst werd er nagedacht over ‘Wat voor stad is Rotterdam over honderd jaar?’ Een denkoefening over het hart van de stad in de toekomst, om de actualiteit op scherp te zetten.

Bekijk hier de terugblik van de dag.
(foto met hand: Aad Hoogedoorn)

 

Hilde Blank jurylid VIP Flevoland.

Afgelopen week heeft de jury van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland de drie genomineerde initiatieven op locatie beoordeeld. De initiatieven Waterpark Zeewolde, The Future of Countyside Living uit de Noordoostpolder en De Gedenkoever uit Zeewolde zijn uitgewerkt door tot een 3D visualisatie. Deze werden door de jury samen met de initiatiefnemer op de gewenste toekomstige locatie met een VR-bril bekeken. Lees meer over VIP Flevoland en de genomineerden op: https://lnkd.in/eekgwZ2X.

Op 17 november tijdens het Symposium Landschap van de Toekomst wordt de winnaar van VIP Flevoland 2022 bekend gemaakt! Wil je erbij zijn? Stuur dan een mail naar: VIP@flevoland.nl.

#Flevoland #VernieuwendInitiatiefPrijs #landschapvandetoekomst

Met: Hilde BlankBart BuijsJan Reus, de, Eva Vriend en Eduard Plate

 

Circulair Zuid-Holland

Op 29 september was het circulair event ‘Het Nieuwe Normaal begint nu’ van provincie Zuid-Holland. Het team BVR-Ecorys van Ruimtelijke strategie Circulair Zuid-Holland organiseerde een workshop over de ruimtelijke impact van circulaire economie. We hebben de strategie met succes getest. Samen met aanwezigen hebben we geoefend op de wenselijke ruimte voor circulair in Zuid-Holland. Een belangrijke notie was: wijs als overheid ruimte aan voor circulaire functies en help ondernemers en gemeenten om op te schalen.

Inmiddels is het derde tussenproduct van het project gereed, de weerslag van seizoen drie. Nu volgt seizoen vier waarin de ruimtelijke strategie wordt opgesteld door BVR en Ecorys, samen met de provincie en op basis van alle onderzoeken en verkregen input.

Klik hier voor seizoensproduct 3.

 

Hilde Blank modereert Wonen èn werken in de maakstad

Bij de verdichting van onze steden is steeds dezelfde beweging te zien: op voormalige haven- en bedrijventerreinen komen veel nieuwe woningen, soms ook wel kantoren, maar verdwijnen de maakbedrijven. Zo ontstaat steeds weer een te eenzijdige stad met veel dure appartementen en enkel werkgelegenheid in de dienstensector. De vraag is: hoe kunnen we maakbedrijven in de verdichtende stad behouden?

Op 26 september 2022 stond Hilde Blank als moderator van het Architectenweb symposium Wonen èn werken in de maakstad in Pakhuis de Zwijger. Zij daagde de zaal uit om de sprekers op het podium aan de tand te voelen over het hoe en waarom van de maakstad.

Hilde nam met haar supervisorteam van Schieoevers Noord in Delft (Albert Herder, Hilde Blank en Floris van der Zee) het initiatief voor het symposium.

 

Hilde Blank spreekt op 4 oktober over Het gastvrije station

Het Architectuurcentrum Nijmegen organiseert op 4 oktober een avond over de toekomst van het stationsgebied Nijmegen. Het stationsgebied moet de komende tien jaar transformeren naar een duurzame mobiliteitshub met tweeduizend nieuwe woningen, waarin het goed wonen, werken en leven is. Hoe kan het gebied, tussen alle ruimteclaims, ook een plek voor de stad worden? Samen met architect Albert Herder (studio Ninedots) deelt Hilde Blank haar kennis en ervaring hoe je van stationsgebieden gastvrije en betekenisvolle plekken kunt maken.

Kijk hier voor meer informatie. (beeld: Studio Another Day)