Perspectief voor landbouw én natuur: BVR bewijst dat het kan

Vijf gemeenteraden stelden in juli 2024 het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort vast. Het HPB is opgesteld door BVR in een intensief proces met alle betrokkenen.

Vanaf nu is dit de gezamenlijke leidraad voor de toekomst van het buitengebied. Een bijzondere prestatie in een woelige tijd als het gaat om vragen over de toekomst van de landbouw, het water en de natuur, recreatie, wonen en werken in het buitengebied. BVR bewijst dat het kan. Eén van de geheimen is eerlijkheid over alle standpunten. Waar vinden we elkaar, wat schuurt en wat botst. Een zorgvuldige systeembenadering in de tijd en duidelijke zonering met Priorteergebieden en Combineergebieden brengen lucht voor alle ruimtevragers.

Klik hier voor het Handelingsperspectief

Meer weten? Hilde Blank