Gloedvolle presentatie Hilde Blank van verkenning BVR tijdens netwerkbijeenkomst Bouwmeesters

Op 13 juni vond de jaarlijkse informele netwerkbijeenkomst van bouwmeesters en adviseurs ruimtelijke kwaliteit plaats in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Op het programma stond de presentatie van de verkenning naar de een landsdekkend stelsel van bouwmeesters, onderzocht door Hilde Blank en Willem Hein Schenk in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Voorbij de agendering”, zo begint de presentatie: er ligt namelijk al voldoende onderzoeksmateriaal waarin de inhoud en urgentie van de transitieopgaven benoemd is. Nu is het zaak om hier voortvarend mee aan de slag te gaan in Nederland. Centrale vraag: hoe kan een landelijk netwerk de slagkracht m.b.t. transitieopgaven versnellen? De missing link, aldus Hilde en Willem Hein, zit hem vooral in het denken en (ontwerpend) onderzoeken op strategisch niveau. Een netwerk kan het fundament zijn voor bouwmeesters en adviseurs om elkaar hierin te ondersteunen en zo uitwisseling van kennis en praktijkervaring op de verschillende overheidsniveaus stimuleren. Dit kan de uitvoering en versterking van beleid ten goede komen. Voor de bouwmeester (persoon, duo of team) zelf is een functioneel kritische, dienstbare en empathische houding cruciaal, zo luidt daarnaast één van de constateringen.

De beknopte conclusies uit de presentatie werden met interesse en herkenning ontvangen. Nadien ontvouwde zich een levendige discussie, waaruit direct bleek hoe genuanceerd de behoefte en context per aanstelling verschilt. De wens om je als bouwmeester of adviseur gesteund voelen door een netwerk vol kennis en kunde werd dan ook breed gedeeld.

De verkenning “Vanuit samenhang naar synergie” wordt naar verwachting in het najaar gepubliceerd.