Regionale Energie Strategie, Drechtsteden

De regio Drechtsteden is pilotregio in het kader van de Nationale Deal “Pilots Regionale Energie strategieën”. In een afsprakenkader hebben de partijen concrete afspraken vastgelegd als basis voor uitwerking van de Regionale Energiestrategie Drechtsteden.

De regio Drechtsteden is een doorvoerregio. Industrie en transport zijn grote energieverbruikers. Daarnaast bestaat de regio uit een uitgestrekt stedelijk gebied wat ongeveer de andere helft van het totale energieverbruik (21,7 Petajoule) vertegenwoordigt. Dit is al wel duidelijk: om als regio energieneutraal te worden, moeten alle zeilen worden bijgezet.

Voor het verkennen van kansen en mogelijkheden organiseert BVR, geholpen door enkele experts, een ruimtelijk atelier. Hiermee wordt duidelijk wat Drechtsteden waar en met wie al kan oppakken, en hoe dat bijdraagt aan de energietransitie en aan de economische kracht en aantrekkelijkheid van de regio. Drie extreme scenario’s prikkelen de discussie: Gateway (de industrie neemt het voortouw), Next Electric (alles elektrisch) en Island (een zelfvoorzienende regio).

BVR maakt de scenario’s als beeldende verhalen. Veel aansprekender dan technische schema’s of voorstellen van systemen. Ook worden werkbijeenkomsten  verschillend vorm gegeven. Een spel met bouwstenen prikkelt de deelnemers aan ateliers om echt te bouwen aan de strategie en gevoel te krijgen voor de getallen. Een vlootschouw, een expertmeeting, een kinderatelier en verschillende discussierondes maken het werkproces dynamisch en leuk. In juli heeft het atelier haar resultaten opgeleverd. In het najaar van 2017 is de Samenwerkingsagenda van regio Drechtsteden vastgesteld.

Naast Drechtsteden Energieneutraal werkt BVR ook aan Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040 en Hoeksche Waard energieneutraal 2040.