Nieuws

BVR met stadmakers Leiden aan de slag

Schets Leiden 2040 002

In het kader van de Omgevingsvisie Leiden gaat BVR met stadmakers aan de slag om te verkennen wat voor een stad Leiden wil zijn in 2040 en welke vorm van verstedelijking daar bij past. 25 april wordt het startsein gegeven van de Omgevingsvisie Leiden waarbij de stadmakers één van de participatietrajecten is. Hilde Blank, stadsstedenbouwkundige van Leiden, gaat met 30 stadmakers aan de slag.

Meer informatie en aanmelden kan via www.leiden.nl/2040.

Tourteam 2050 provincie Utrecht

BVR Tourteam 2050 Provincie Utrecht

In vier inspirerende werkateliers heeft BVR met een vast Tourteam van experts gebouwd aan een toekomstbeeld 2050 voor de provincie Utrecht. Het tourteam bestaat uit experts van het Rijk, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de provincie. 23 januari zijn we van start gegaan en het resultaat wordt 19 april door Marnix de Vos in het provinciehuis gepresenteerd in het Integraal Koersdebat. De resultaten zijn een belangrijke bouwstenen voor de Langetermijnvisie die uiteindelijk zal resulteren in de Provinciale Omgevingsvisie. Alle resultaten zijn terug te vinden op de website van de provincie.

ZuiderDUIN winnaar NEPROM-prijs

Het ontwerpteam DUIN, BVR en ZUS, feliciteert Amvest met deze prestigieuze prijs voor gebiedsontwikkeling. Deze nominatie geeft waardering aan de gemeenschappelijke inspanning om het gewaagde concept van DUIN tot realisatie te brengen. De jury van de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling kijkt met speciale aandacht naar vernieuwende oplossingen en aanpakken die aansluiten bij de opgaven van deze tijd en waarde toevoegen aan het betreffende dorp, de wijk of de stad. Denk hierbij aan elementen als herontwikkeling, consumentenwensen, klantbenadering, co-creatie, duurzaamheid en energiezuinigheid. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een woonplek
… Continue reading

Debat: Bouwstenen centrum Utrecht 2030

Op 5 maart heeft het CMU zijn Manifest ‘Bouwstenen voor de toekomst’ en het onderzoeksrapport van BVR aan de Utrechtse politieke partijen gepresenteerd. In een debat (zie website CMU) zijn alle politieke partijen uitgedaagd om zich uit te spreken over de opgaven voor het centrum van Utrecht. Utrecht is als stad sterk aan het groeien. Van de Merwedekanaalzone tot het Utrecht Science Park zal de stad flink transformeren. De stad zal een schaalsprong in stedelijkheid en een systeemsprong in zijn mobiliteit maken.
… Continue reading

Hilde Blank, lid van de visitatiecommissie Groningen

De provincie Groningen biedt agrarische bedrijven de mogelijkheid uit te breiden mits dit een kwaliteitsverbetering oplevert voor het Groningse landschap. De afgelopen jaren zijn er diverse keukentafelgesprekken gevoerd waarbij de provincie, samen met de agrariër, de betrokken gemeente en een landschapsarchitect, gekeken heeft naar de mogelijkheden voor schaalvergroting. De afspraken zijn vastgelegd in een contract en, naast uitbreiding van bedrijfsgebouwen, zijn afspraken gemaakt over deinrichting van het erf en de landschappelijke inpassing.
… Continue reading

Grote stap voor IBA ParkStad

De acht Parkstadgemeenten, de provincie Limburg en het Parkstadbestuur hebben aangegeven dat ze een IBA willen organiseren voor Parkstad. ‘Parkstad gaat voor IBA’, kopt Dagblad de Limburger op 19 september 2012 op zijn website. Sinds begin 2011 werkt BVR mee aan de voorbereiding van een IBA (Internationale Bau Ausstellung) voor Parkstad samen met BuroBoudier, Berenschot en Betawerk. BVR bouwt vooral aan het inhoudelijke verhaal. Kijk voor meer informatie op: http://www.iba-open.nl/

Bernadette Janssen gastdocent Academie Rotterdam

Wat is de MRDH? Deze vraag staat centraal in de studio Regionaal Ontwerpen voor de academie studenten in Rotterdam. Bernadette gaat samen met de studenten op zoek naar een nieuw ruimtelijk beeld voor de regio. Dit door middel van ontwerpend onderzoek, gecombineerd met kennisontwikkeling over place-branding. Bernadette geeft deze studio samen met Martin Aarts van het Ministerie en Rinske Brand van Brand Urban Agency.

Masterclass leegstand

Op 30 oktober geeft Bernadette Janssen een masterclass leegstand in de Achterhoek. Haar casus is “ vitaal centrum Aalten”. De masterclass is georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren uit de regio.