Blog

Bouwen aan een kanaal

Op vrijdag 15 januari kreeg ik de kans om in gesprek te gaan met een groep internationale studenten van de Erasmus University and Institute for Housing and Urban Development Studies over de ontwikkelingen rond het Alkmaars Kanaal. Dit gesprek was op basis van een lezing door mij over dit project en over de context en geschiedenis van gebiedsontwikkeling langs het water.
Welke kwaliteiten heeft een kanaal wél wanneer je het gaat vergelijken met de herontwikkelingskansen van spannende oude havens en romantische rivieroevers in andere steden.
Hoe kun je de gebiedsontwikkeling langs het kanaal van Alkmaar plaatsen in de context van de aanleg en het 200 jarig bestaan van het kanaal, het huidige gebruik en de nieuwe kansen voor stadmaken in de toekomst.
Van welk nationale en internationale voorbeelden kunnen we leren als het gaat over de financiering en de koppeling van opgaven rond energie/klimaat en nieuwe openbare oevers langs een kanaal?
De studenten gaan aan de slag met deze vragen en in maart gaan we opnieuw in gesprek op basis van hun onderzoek. Ik hoop op inspirerende voorbeelden. Second best wanneer excursies even nog niet tot de mogelijkheden behoren.

Bernadette Janssen 

Kanaalzone Alkmaar vergeleken met M4H in Rotterdam en NDSM in Amsterdam.

Bewoners spreken zich uit over inrichting Haarsekade

De Haarsekade in Gorinchem wordt al jaren gezien als een gevaarlijke fietsroute. De laan is dan ook opgenomen in de recent gepubliceerde mobiliteitsvisie van de stad. De gemeente Gorinchem wil de Haarsekade snel aanpakken. BVR maakte drie scenario’s voor de herinrichting. Jaap Duenk BVR presenteerde deze aan de bewoners tijdens een online ontwerpatelier.

Enquête
De eerste stap in het ontwerpatelier Haarsekade was een online enquête onder de bewoners. Dit bracht de grootste verbeterpunten, maar ook de belangrijkste kwaliteiten naar voren. Naast het verbeteren van de fietsroute moet de snelheid van de auto’s omlaag, fietsen en parkeren veiliger en moet het vooral groen blijven, zo noemen de bewoners.

Online ontwerpatelier
Jaap werkte samen met zijn BVR collega’s aan de vertaling van de opgehaalde wensen in drie globale voorstellen voor de herinrichting. Deze scenario’s zijn tijdens een online ontwerpatelier op 25 november uitgebreid besproken met een groep aanwonenden. Gaan we een fietsstraat maken, of houden we fiets en auto gecombineerd en richten we de straat hier beter op in? Komt er een pad in de middenberm, of voegen we juist meer groen toe? Dergelijke ontwerpkeuzes waren het onderwerp van gesprek. Via een online poll hadden bewoners direct inbreng.

Het scenario waarin de groene middenberm breder wordt en aan de randen wordt voorzien van parkeervakken, viel bij een groot deel van de aanwezigen in de smaak. Positief vind men dat de wegen smaller zijn, zodat het verkeer wordt geremd. Verder krijgen fietsers er een eigen strook en zit het parkeren hen niet meer in de weg. Er moeten echter wel genoeg parkeerplaatsen blijven, aldus het merendeel van de aanwezigen.

De bewoners waren blij met de avond. Ook volgens projectleider Ron Osenga van de gemeente Gorinchem was de avond een succes. De gemeente gaat nu belangenverenigingen spreken, zodat er vervolgens een voorkeursscenario kan worden ontwikkeld. Het ontwerpatelier gaat dan verder. Wordt vervolgt dus.

Jaap Duenk, Ruimtelijk Ontwerper BVR

45.000.000

Vijfenveertig miljoen vierkante meter nieuw recreatief groen en natuurlandschap erbij in een groot deel van de provincie Utrecht tot 2040. Vitamine G voor iedereen. Dat is wat 16 gemeenten (U16) in de Provincie Utrecht voorstellen.
Vorige week sloot ik aan bij een atelier van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de Utrechtse U16 gemeenten. Het ging over groen en landschap. Hoe ontwikkelen we dat in samenhang met de enorme nieuwbouwopgave? Met ongeveer 20 experts namen we mogelijke verstedelijkingsopties rondom Utrecht onder de loep. Mijn bijdrage namens BVR: vijfenveertig miljoen vierkante meter groen en landschap, mee te ontwikkelen met de stedelijke schaalsprong. De inkt van het BVR-rapport is nog niet droog, of het advies wordt al in-geschetst. Dat is mooi.
En keihard nodig, want de huidige inwoners ervaren dat er te weinig groen is en dat het buitengebied vaak onbereikbaar is. De biodiversiteit loopt terug, we hebben groen nodig in de steden voor koelte en goed waterbeheer. Enfin u snapt het. Daarbij komt dat in de Utrechtse regio ruim 100.000 extra woningen zullen worden gebouwd. De bijpassende ontwikkeling van groen en landschap dient gelijke tred te houden.
Ik en mijn collega’s werkten namens BVR het afgelopen anderhalf jaar met de gemeenten, provincie, waterschappen en stakeholders aan de propositie van Groen en Landschap voor het REP. Het leverde producten op die meteen worden gebruikt: een Ontwikkelbeeld, een illustratieve casestudy en de propositie van het Programma Groen en Landschap, met die vijfenveertig miljoen vierkante meter. Dat is vergelijkbaar met voor iedere U16 inwoner een oppervlakte zo groot als een fijne tuin erbij, aanvullend op het bestaande groen en landschap.
In deelgebieden wordt het ontwerp straks uitgewerkt, van groen ingerichte fietspaden, nieuwe parken en bossen, zwemwateren, kleine landschapselementen, tot natuurgebieden en ecologisch beheerde slootkanten.
Wat me opvalt is het brede draagvlak voor de noodzaak van een schaalsprong groen en landschap onder ambtenaren en bestuurders, zowel wethouders als raden. Daarom ligt er nu ook een substantieel ‘bod’ en komt er een Provincie-breed programma Groen Groeit Mee.
Nu komt het aan op financiering en realisatie. Niet gemakkelijk, maar voor goede plannen is altijd geld zegt men dan. En de baten zijn echt veel groter dan de kosten. Meer bomen en planten, bijen, vlinders en zangvogels, vleermuizen, otters, hazen, herten, arenden en wolven. Trotse boeren, maatschappelijk bewuste concurrerende bedrijven, gezonde en gelukkige inwoners. Onbetaalbaar.

Bart Bomas, landschapsarchitect BVR

 

AM zet thema’s en DNA door

Van 2017 tot 2020 was Hilde Blank 3 jaar bouwmeester bij AM. Een periode waaraan zij nog steeds met veel plezier aan terug denkt. ‘’Ik ben zeer verheugd en ook trots dat de maatschappelijke thema’s die ik toen heb geïnitieerd nog steeds volop leven binnen AM. Ook de methode om bij een nieuwe ontwikkeling het DNA vast te leggen zie ik binnen veel AM projecten terug. Het DNA boekje legt de essentie van de ontwikkeling vast zodat gedurende de hele planvorming vastgehouden kan worden aan de initiële ambitie. Het is niet alleen een afspraak binnen de organisatie maar ook met de betreffende gemeente en betrokken adviseurs.” buy methandienone how to make a low calorie low In testosterone gel buy in uk hair growth bijgaand filmpje vertelt AM hoe zij met de thema’s verder is gegaan.

Bekijk hier het filmpje.

 

Nederland 2120

Op 3 september mocht het nog, een lezing en panelgesprek over de toekomst van Nederland met het landschap in de hoofdrol. Bernadette Janssen was als deskundige gevraagd om reflectie te geven op het onderzoek van de WUR, Nederland in 2120.  Dit optimistische verhaal over de kansen voor Nederland over 100 jaar helpt om in de praktijk het systeemdenken, over grenzen heen, te stimuleren, aldus Bernadette.

Nederland in 2120 op YouTube
Panelgesprek op YouTube

BVR visualiseert Watervisie2050

BVR heeft met veel plezier gewerkt aan het visualiseren van de Watervisie 2050 voor het Waterschap Rivierenland. Via een interactief, digitaal werkproces is in nauwe samenwerking met het waterschap een reeks vrolijke en inspirerende beelden gemaakt, bestaande uit sfeerbeelden, infographics en een gebiedskaart. Op vrijdag 25 september is de Watervisie 2050 door het Algemeen Bestuur van het Waterschap vastgesteld. Het waterschap heeft de visie samengevat in een gebruiksvriendelijke website. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk dan hier de website van de Watervisie 2050.

 

€6 miljoen voor Overstad dankzij woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, kunnen nu gebouwd worden door een investering van 290 miljoen euro van het Rijk. Overstad is één van de projecten en de gemeente Alkmaar ontvangt 6 miljoen euro voor het realiseren van ruim 1.000 woningen.
BVR werkt aan de visie voor de herontwikkeling van Alkmaars Kanaal sinds 2019 in opdracht van de gemeente, Bernadette Janssen is de supervisor voor de uitwerking.

BVR bezoekt DUIN

Vakantiegevoel, daar staat DUIN voor. DUIN is al 12 jaar een project van BVR. Op vrijdag 31 juli heeft het zomerteam van BVR DUIN weer bezocht. Het was een mooie, warme zomerdag. Het strand lag vol, aan Duin heeft Almere echt een regionale trekker. Tijdens onze excursie voelde we het zand tussen de tenen, ervaarden we de meanderende straten met hoogteverschillen en bewonderde decabol
we de woningen die opgaan in het duinlandschap of juist mooie contrasten met het bos vormen.

Met enthousiasme en vol trots zijn we langs alle deelgebieden van het plan gewandeld en hebben uiteindelijk de excursie afgesloten met een hapje en een drankje aan het water, in een echte strandtent.

 

Lees hier meer over ons project DUIN.