Carla Lensen

‘Mens en natuur in balans brengen op alle schaalniveaus.’

Carla is stedenbouwkundig ontwerper met bewondering voor de natuur en met een  achtergrond als beeldend kunstenaar. Naast haar werk volgt zij momenteel de masteropleiding stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Na een grondige analyse van de opgave, werkt zij vanuit een sterk concept dat als basis dient voor het ontwerp. Oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken visualiseert zij op een heldere, aansprekende en inzichtelijke manier, die uitnodigt tot effectieve communicatie tussen alle betrokken partijen.

Als stedenbouwkundig ontwerper onderzoekt Carla graag de wisselwerking tussen de eigenheid van de plek en de wensen van de gebruiker en komt vanuit daar met krachtige voorstellen en ruimtelijke concepten.

Bij BVR werkt Carla aan Almere Duin.