Gebiedsvisie Rotterdam, stadionpark

In een relatief korte tijd van een mislukte stadion ontwikkeling naar een succesvolle integrale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid, dat was de opgave.

BVR is door de gemeente Rotterdam gevraagd om dit, in nauwe samenwerking, voor elkaar te krijgen. Dat betekent niet meer denken in losse locaties en projecten maar werken aan een nieuwe levendige stadswijk waar sport een verbindend programma is tussen de club en bewoners.

Bernadette Janssen heeft als ateliermeester, inhoudelijk leiding gegeven aan een team van stedenbouwers, landschapsarchitecten, verkeerskundigen en planeconomen van de gemeente en BVR. Door middel van ontwerpend onderzoek zijn kansen voor het nieuwe Stadionpark als onderdeel van Rotterdam Zuid onderzocht. De belangrijkste uitvindingen uit het atelier zijn de nieuwe locatie voor het stadion aan de Maas, de openbare sportcampus in combinatie met topsport en verenigingsleven en de groene autovrije omgeving. Deze zone strekt zich uit van het eiland Brienenoord via het park de Twee Heuvels, door de nieuwe sportcampus en via de Kuip naar het nieuwe stadion aan de rivier. Binnen deze groene sport wereld is volop ruimte voor nieuwe woonmilieus.

Met het Stadionpark is vorm en inhoud gegeven aan het beleid van Rotterdam als Architectuurstad, Sportstad en Stad aan de rivier.

De gebiedsvisie is met meerderheid van stemmen vastgesteld en vormt de basis voor de uitwerking van Feyenoord City en de Sportcampus. BVR heeft vervolgens ook het plan uitgewerkt voor de Sportcampus, deze is in uitvoering.