Recreatie Zuidrand Numansdorp

Verhaallijnen over recreatie en toerisme zijn in staat om lokale initiatiefnemers als ontwikkelkracht te verbinden aan een groter geheel. Economische innovatie, landschapsontwikkeling en de versterking van dorpskernen worden in een recreatieve visie van BVR onderling verbonden.

Voor de zuidrand van de gemeente Cromstrijen maakte BVR in vier maanden zo’n visie: ‘Zuiderstrand aan de zuidrand’. BVR zocht hiervoor samenwerking met de recreatieve expertise van Oosterman Vrijetijdszaken en de planeconomen van Planmaat. Een reeks keukentafelgesprekken en twee energieke werkbijeenkomsten met initiatiefnemers brachten de inhoudelijke versnelling.

Het gebied bij Numansdorp is nog niet zo bekend, maar heeft alle potenties om zich te ontwikkelen. In de visie wordt de nadruk gelegd op de waterkant. Een vergroot strand, twee sterke jachthavens, een fantastisch waterfort, verblijfsrecreatie en mooie fiets- en wandelroutes zijn de trekkers. De prima verbinding met de Randstad en de ligging midden in het Nationale park van wereldklasse Haringvliet-Biesbosch brengen de zuidrand in positie.

Meer info: Bart Bomas, Jaap Duenk