Jaap Duenk

“Ruimtelijke ordening is steeds weer anders kijken”

Jaap heeft door zijn studie en zijn werk, ervaring opgedaan in de Nederlandse en Belgische wereld van ruimtelijke ordening. Hij is hierdoor zeer bewust van de verschillen in cultuur van opdrachtgevers of gemeenschappen en het gegeven dat deze cultuur sterk doorwerkt in de formulering van de opgaven en de oplossingen.

Jaap gaat graag op ontdekkingsreizen, waardoor hij zijn referentiekader alleen nog maar verbreedt. De nieuwe inzichten en kennis zet hij graag in voor ontwerpend onderzoek naar de kern van de vraag. Bij de vertaling van zijn ontwerpen en onderzoeksresultaten levert Jaap maatwerk in beeld en woord. Jaap is binnen BVR de nieuwsgierige onderzoeker met een grote interesse voor historische context en de grote nieuwe thema’s.