Koploperproject Maas Venlo

Zonder rivierverruiming moeten de dijken in Venlo met meer dan een meter worden verhoogd. Met benedenstroomse rivierverruiming kan dat worden beperkt. Bovendien ontstaan er meekoppelkansen voor stad en regio. Dit is door BVR met LievenseCSO in beeld gebracht tussen voorjaar 2015 en zomer 2016 in een traject van interactieve werksessies en expertbijeenkomsten met maatschappelijke partners en private gebiedspartijen. Het doel van de zoektocht: kansrijke combinaties van hoogwaterveiligheid en ruimtelijk-economische ontwikkeling in de Maasvallei bij Venlo.

BVR Deltaprogramma barge

Koploperproject Maas Venlo. Een grote kans blijkt de gecombineerde aanleg van hoogwatergeul Venlo-Velden en uitbreiding van de gemeentelijke bargeterminal door een verplaatsing van een jachthaven.

De beeldende en gebiedsgerichte aanpak van BVR leverde het integrale toekomstbeeld Leven met de Maas op, met aandacht voor meerlaagse veiligheid. De Maas wordt een innovatieve en duurzame bron voor stad, natuur en economie. In het najaar van 2016 werd het werk bekroond met de status MIRT Verkenning. Zo bouwt deze regio door aan Leven met de Maas.

Zie ook: Ambitie 2050 Klimaatbestendige Stad, Maatregelenboek IJsselmeergebied, Proeftuin Vlissingen.