Ruimte voor Circulair verbeeld

Om de ruimtelijke effecten van de circulaire economie inzichtelijk te krijgen maakte BVR een aantal beelden voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Beelden van BVR uit de publicatie: Rood, T. & E. Evenhuis (2023), Ruimte voor circulaire economie. Verkenning van de ruimtelijke voorwaarden voor een circulaire economie, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

 

Nieuwsgierig naar de conclusies? Lees het hele rapport of bekijk de posters met de beelden van BVR

 

 

Het geheim van Den Helder

Op 27 september 2023 werd het congres Het geheim van Den Helder gehouden ter gelegenheid van 15 jaar Zeestad. Bart Bomas van BVR gaf hier een lezing over de verbindende Stelling Den Helder. Bart ziet de Stelling als oorsprong en als toekomstkans voor Den Helder. Hij pleit voor een stevige lange termijnaanpak met focus op klimaatadaptatie en gezondheid.

Lees meer

 

 

BVR bouwt verder aan haar toekomst

Met Marnix de Vos als nieuwe partner versterken we ons team. Wij dragen graag bij aan de grote ombouw van Nederland met onze aanstekelijke vondsten en ontwerpen die aanzetten tot actie. Samen met Marnix doen we dat met nog meer energie.

Hilde Blank, Bernadette Janssen en Marnix de Vos staan voor een sterke wisselwerking tussen inhoud, strategie, ontwerp, proces en een gezonde dosis realisme. Onze brede oriëntatie op ons vak stelt ons in staat om te verdiepen op verschillende thema’s en op alle schalen te denken en te ontwerpen. Door trefzekere en zorgvuldige communicatie maken we ideeën, plannen en opvattingen zichtbaar. Enthousiasmeren en stimuleren zit in onze aard.

Nieuwsgierig? Neem contact op met een van ons Marnix.deVos@bvr.nl, Hilde.Blank@bvr.nl en Bernadette.Janssen@bvr.nl

 

BVR in de Blauwe Kamer

Met het artikel ‘Tijdelijke droomhuizen’ staat BVR in de Blauwe Kamer #2 van 2023. In het artikel worden onze projecten voor de Langdurige Opvang van Oekraïners besproken. Meer weten? Klik hier. 

 

 

Winnaars PlanDag prijs 2023

BVR’s Bart en Jorick hebben samen met Jonas Kolenberg, Luc Heestermans & Walter Husker met hun paper “Circulaire transitie: ruimtelijke transformatie’ de eerste prijs gewonnen op de PlanDag 2023. De jury schreef over het paper onder andere: ‘De paper van Bomas et al. presenteert een zeer complete analyse, in de zin dat hij een urgent probleem combineert met een helder theoretisch kader en relevante empirische informatie. Het stimuleren van meer circulaire ketens lijkt een breed gedragen ambitie, maar dit paper koppelt deze ambitie aan complexe ruimtelijke uitdagingen. De aangereikte typologie van vereiste circulaire ruimtes is innovatief en conceptueel sterk. De jury prijst de auteurs voor het eenvoudig onder woorden brengen van de urgentie en het aanreiken van een handelingsperspectief, wat de complexe materie hanteerbaar maakt. De auteurs slagen erin ook niet-deskundigen te overtuigen dat een ruimtelijk denken over circulaire economie op de schaal van de regio absoluut nodig is en dat we nu aan de slag moeten om de transitie te kunnen waarmaken.’

Het thema van de PlanDag 2023 was Nooit of nu! Op 22 juni 2023 werd in het Debatpodium Arminius gedebateerd  over de vragen: Hoe zorgen we ervoor dat het ruimtelijk denken in de decade of action mee het stuur vasthoudt om duurzame oplossingen te bieden voor de grote uitdagingen waar onze wereld voor staat? Hoe slagen we erin om op basis van beleidsplannen ook structurele verandering in gang te zetten? Hoe kunnen we de grote uitdagingen benutten om een systeemverandering in gang zetten? Hoe bouwen gericht verouderde structuren af? Hoe maak je ruimtelijke transities rechtvaardig en liefst ook een beetje leuk voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat goede voorbeelden gemeengoed worden? En wat betekent dit voor ons vakgebied?

Lees het paper hier.

 

Hilde Blank bij Schieoever safari Delft

Op 17 juni staat het Kwaliteitsteam Schieoevers Noord (Hilde Blank BVR, Albert Herder Studio Ninedots en Floris van der Zee BURA) bij een grote maquette van het gebied. Iedereen die nieuwsgierig is om te zien hoe er gewerkt wordt aan deze grote transformatieopgave naar Maakstad Delft is van harte welkom.

 

Hilde Blank in gesprek over de Werkende Stad, dinsdag 13 juni op de Provada.

Hilde Blank in gesprek over de Werkende Stad, dinsdag 13 juni op de Provada.

Aan de hand van de casus Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier Binckhorst Den Haag gaat Hilde met de aanwezigen in gesprek hoe het werken een plek kan blijven houden in de stad. Wat vraagt dat van gemeenten en ontwikkelaars maar ook van ondernemers, grondpolitiek en middelen. Mocht je op de Provada zijn dinsdag en hierover mee willen praten, kom dan om half 11 naar zaal E 107.

 

 

 

Atelier Midden Zeeland Route van start

In opdracht van provincie Zeeland is een team van BVR en Goudappel gestart met Atelier Midden Zeelandroute (MZR).

Dit atelier werkt tot en met oktober onder aanvoering van ateliermeesters Bernadette Janssen (BVR) en Thomas Straatemeier (Goudappel) aan de bouwstenen voor een integrale toekomstvisie 2050 voor de route. De kernvraag is hoe de MZR zich ontwikkelt en zich verhoudt tot de omgeving, welke kansen de dynamische omgeving oplevert voor de MZR en andersom. Stakeholders worden in het atelier nauw betrokken. Er wordt toegewerkt naar mogelijke inrichtingsvoorstellen die passen bij de toekomstscenario’s. Mijlpaal is het BO Mirt najaar 2023.

Meer info: Bernadette Janssen

 

 

Bezoek BVR tijdens de Open Bureaudag

Op 24 juni 2023 nodigen meer dan 25 gevestigde ontwerp- en architectenbureaus in Rotterdam je uit om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens de jaarlijkse Open Bureaudag, onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand.
Bij BVR stellen wij ook onze deuren open. Kom langs en ontdek de kleurrijke beeldenkeuken van BVR, en geniet vervolgens van een drankje op ons dakterras met een panoramisch uitzicht op het centrum van Rotterdam. Jullie zijn welkom tussen 13:30 en 17:00 om ons kantoor te bezoeken. Er is vrije inloop, maar je kunt ook mee met een tour.

Voor meer informatie, klik hier.