Marnix de Vos

“Creativiteit vraagt lef”

Marnix de Vos heeft zo’n twintig jaar ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling met de focus op conceptontwikkeling, ontwerpend onderzoek en gebiedsontwikkeling in alle vormen en maten. Met zijn ervaring weet hij complexe opgaven te vatten in sprekende beelden en heldere teksten. Hij is sparringpartner bij strategische vraagstukken en werkt in interactieve werkprocessen aan gedragen producten.

Door zijn vakkennis van de stedenbouw is Marnix in staat om door de schalen heen te ontwerpen, van ambities en strategieën tot inspirerende en maakbare gebiedsontwikkelingen. In Rotterdam werkte hij aan de Sportcampus Feyenoord, in Alkmaar werkt hij aan de Kanaalzone  en in Almere werkt hij als stedenbouwkundige al meer dan 12 jaar aan de realisatie van de gebiedsontwikkeling DUIN, een vernieuwend en uitdagend woon- werklandschap.

Marnix de Vos ziet het als dé uitdaging om de grote opgave waar Nederland voor staat te vertalen in (omgevings-)visies, gebiedsperspectieven, adaptieve ontwikkelpaden en plannen. Dit doet hij al vele jaren in MIRT onderzoeken (Brainport City en Utrecht Oost), in het groots opgezette BNA onderzoek Stad van de Toekomst, met de provinciale omgevingsvisie van Utrecht en samen met Stadmakers voor Leiden.