Carla Lensen

‘Mens en omgeving in balans brengen op alle schaalniveaus.’

Carla is stedenbouwkundig ontwerper met bewondering voor de natuur en met een kunstzinnige achtergrond. Naast haar werk volgt zij momenteel de master stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Na een grondige analyse van de opgave, werkt zij vanuit een sterk concept dat als basis dient voor het ontwerp. Oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken visualiseert zij op een heldere, aansprekende en inzichtelijke manier, die uitnodigt tot effectieve communicatie tussen alle betrokken partijen.

Als stedenbouwkundig ontwerper heeft Carla een focus op de wisselwerking tussen mobiliteit, de aard van de plek en de wensen van de gebruiker.

Bij BVR werkt Carla aan Almere Duin.