Toekomstvisie Zeeland 2040

Maak voor heel Zeeland mét de samenleving een integrale toekomstvisie 2040 en een strategie voor de lange termijn als leidraad voor het beleid van toekomstige provinciebesturen. Een complexe uitdaging waar het BVR team meteen warm van wordt en ook raad mee weet: integraal, toekomstgericht en in atelier-vorm met vele partijen werken aan een activerend verhaal.

Onder het motto ‘Zeeland 2040’ is BVR aan de slag gegaan. Een slim en Zeeuws werkproces was de basis: elk seizoen kreeg een andere focus. We maken hierbij graag gebruik van impressies om bepaalde concepten weer te geven.

Via workshops met een multidisciplinair team van ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en diverse overheidslagen zijn in het voorjaar vier scenario’s gemaakt: Ondernemend Zeeland, Deltaland, Avontuurlijk Zeeland en Voedselrijk Zeeland. De scenario’s gingen in de zomer op reis langs debatavonden in gemeentehuizen en bij verschillende onderwijs- en kennisinstellingen. Daar is een brede maatschappelijke discussie gevoerd over de toekomst van Zeeland.

Op basis van alle reacties is in het najaar een nieuw en overstijgend verhaal gemaakt. Onze uitvinding: de toekomstvisie heeft de vorm van een app gekregen. Zo is de visie altijd te raadplegen op tablet of smartphone – ook tijdens een Statenvergadering.

Kijk in de appstore of download de Toekomstvisie via www.zeeland2040.nl.