Schaalsprong groen en landschap U16

De wijde regio Utrecht staat voor een schaalsprong in wonen, werken, energie en infrastructuur. Er komen ruim 100.000 woningen bij tot 2040. Ook voor groen en landschap betekent dat een schaalsprong. Meer recreatie is nodig, natuur vraagt versterking, water, natuurinclusieve kringlooplandbouw vraagt ruimte. En dat in een palet aan landschappen vol cultuurhistorische parels: de Utrechtse Trots. Wat betekent die groene schaalsprong, welke kansen biedt het en hoeveel ruimtebeslag en geld vraagt dit? Belangrijke vragen voor het ruimtelijk economisch programma (REP) van de U16.

In opdracht van de U16 gemeenten werkte BVR in 2019 en 2020 aan een serie ontwerpende onderzoeken. Dit resulteerde in een Ontwikkelbeeld groen en landschap en een illustratieve case study van 3 vernieuwende concepten:

  • Groene scheggen en groene verbindingen in de U16
  • Toekomstgericht en duurzame Landbouwkerngebieden
  • Het Landschap van de Toekomst

 

Voor het eerst is er een totaalbeeld van de benodigde schaalsprong voor groen en landschap. Een must have, gelet op klimaatadaptatie, teruglopende biodiversiteit en de ambities van gezond leven in Utrecht.

Het Ontwikkelbeeld werd verrijkt door experts van de 16 gemeenten, de waterschappen, provincie Utrecht en stakeholders in het gebied. In de gemeenteraden en de bestuurlijke Tafel Landschap van de U16 is hiermee breed draagvlak ontstaan voor een robuuste impuls voor Groen en Landschap.

In 2020 is het Ontwikkelbeeld verder uitgewerkt door BVR en zijn verdiepende onderzoeken gedaan. Hiermee is een benodigd ruimtebeslag gecalculeerd. Tussen nu en 2050 is de schatting dat ruim 4.000 hectare extra recreatie- en natuurgebied, groen langs fiets- en wandelroutes met diverse bruggen en tunnels nodig zijn in de U16.

Dit ontwerpend onderzoek van BVR draagt bij aan het Integrale Ruimtelijke Perspectief van het REP en het programma Groen Groeit Mee van de provincie waarin in de financiering en uitvoering wordt georganiseerd.

Meer info: Bart Bomas