Positionpaper Sterke Steden West-Brabant

Nederland bouwt in de komende twee decennia 1.000.000 woningen. Dat is niet alleen een grote bouwopgave, maar vooral ook een grote verantwoordelijkheid om de steden beter (gezonder, groener, duurzamer, etc.) te maken. Deze verbouwing zien we niet als een generieke bouwpuzzel, noch als een opgave die elke stad voor zich oppakt. Het vraagt om een gebiedseigen en inhoudelijk verhaal met een ruimtelijke agenda voor de verstedelijking.

De 5 sterke steden van West-Brabant hebben BVR gevraagd om een Position Paper op te stellen dat de onderscheidende kracht van de regio en steden als uitgangspunt neemt voor de toekomstige opgaven.

Het ontwerpend onderzoek naar de Sterke Steden heeft geresulteerd in drie aansprekende gezamenlijke thema’s (verhaallijnen) waar elke stad met een  unieke bijdrage aan meebouwt.

Bijzonder is de nabijheid van de 5 steden met een treinverbinding die de centra met elkaar verbindt. Binnen 15 minuten is het rijke pallet aan voorzieningen, werk- en woonplekken bereikbaar. In 15 minuten ben je inwoner van 5 steden. De gezamenlijke kracht van de 15 minuten stad is het centrale thema voor de verstedelijkingsopgave.

De 15 minuten nabijheid is een sterke basis om te verdichten rond de knopen én om voorzieningen op te schalen. De ruimte die aanwezig is in de steden om te transformeren (oude werkgebieden) en te vernieuwen (verouderde wijken) is groot. Hier ligt een propositie voor een stevige stedelijke verdichting in combinatie met verduurzaming en vergroening en het creëren van goede verblijfsplekken en fietsroutes. Door het opschalen van voorzieningen kunnen de steden voor elke inwoner voorzien in een hoogwaardig aanbod. MBO+ concentreert zich in Roosendaal en Bergen op Zoom en HBO-WO bij Breda (Tilburg). Steden profileren hun winkel en recreatieve voorzieningen. En te midden van Bergen op Zoom en Roosendaal komt een nieuw ziekenhuis aan het spoor.

Voor de werkgebieden wordt gekozen voor een strategie van schaal (S, M, L, XL), profilering en mate van menging, passend bij de karakteristieken van de topsectoren, de ruimte en de bereikbaarheid. De derde verhaallijn benadrukt de kracht van de ligging aan het landschap van zand en klei, beekdalen en bossen, rivieren en water. Een aantrekkelijk landschap binnen en buiten de stad als visitekaartje voor het vestigingsklimaat van de vijf steden.

Het onderzoek heeft geleid tot de volgende agenda:

  1. Een gedifferentieerd aanbod in de verstedelijkingslocaties, complementair aan elkaar het potentieel benutten van binnenstedelijke locaties en van de goede bereikbaarheid.
  2. Een complementair aanbod in voorzieningen, passend bij de schaalsprong waar de steden voor staan.
  3. De doorontwikkeling van de economie, gekoppeld aan de aanwezige topsectoren en kennisinstellingen in de stad.
  4. Een gezonde stedelijke regio in een aantrekkelijk landschap waar in de stedelijke gebieden voldoende ruimte is voor klimaatadaptatie en de ontwikkeling van voldoende kwalitatief groen en water.
  5. Een kwaliteitsslag van het mobiliteitssysteem met de focus op het verbeteren en beter benutten van het ov-systeem en het fietsnetwerk in en tussen de steden.

Het Position paper Sterke steden is opgesteld in opdracht van en in nauwe samenwerking met de regio West-Brabant en de steden Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom. In een versnellingsweek heeft BVR met ambtelijke experts en bestuurders de belangrijke thema’s verdiept. De oogst heeft BVR vertaald in een compact en beeldend Position Paper.

Mede dankzij het gezamenlijke ambtelijke en bestuurlijke werkproces en de inhoudelijke benadering ligt er een breed gedragen Position paper. Met het stuk in de hand zijn de gesprekken binnen de gemeenten en met de provincie voor het uitvoeren van de agenda in volle gang en is een intensieve samenwerking opgezet voor de realisatie van de verstedelijkingsopgave.

Kijk voor actuele berichtgeving op de linkedin pagina of website van de regio West-Brabant.

Voor meer informatie: Marnix de Vos