Bernadette Janssen

“Ontwerpen is verkennen, verleiden, activeren en samen mooie dingen maken “

Bernadette doet dit met zeer veel energie en plezier. Zij werkt vooral aan opgaven op het schaalniveau van een locatie, een stad of dorp en een regio. De combinatie van economische vraagstukken en ruimte inspireren haar.

Zij werkt graag voor haar eigen stad Rotterdam. Als stedenbouwkundige en adviseur ontwerpt zij aan de toekomstige opgaven van deze stad, de ruimtelijke kwaliteit van de haven, de gebiedsvisie voor het stadionpark met de sportcampus en als docent aan de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst. Door middel van haar functie als Raad van Toezicht AIR zet zij zich actief in voor het debat over de stedenbouw en architectuur. Hiermee levert zij een bijdrage aan de toekomst van Rotterdam als complete stad, voorbij de wederopbouw fase.

Deze kennis en ervaring zet zij graag in voor opgaven door het hele land. Het avontuur van ondernemerschap past haar. Zij gaat het liefst minstens twee keer per jaar op excursie naar steden in het binnen en buitenland ter inspiratie, het gaat haar dan om het dag en nachtleven.