Blauw Omgevingsprogramma waterschap Vallei & Veluwe

Werkplaats BOP, Een werkplaats voor het Blauwe Omgevingsprogramma van waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap Vallei & Veluwe gaat de komende maanden aan de slag om hun innovatieve Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) te vertalen naar een Blauw Omgevingsprogramma (BOP). BVR ondersteunt de omslag naar gebiedsgericht werken en helpt tot zomer 2020 om het BOP te maken. Dit doen we vanuit ‘Werkplaats BOP’. ‘Werkplaats BOP’ is een tijdelijke werkplaats die is gericht op het maken van het inhoudelijke BOP verhaal. Het atelier is de motor van een reeks ateliers (werkbijeenkomsten), rondetafelgesprekken en excursies. BVR geeft daarmee vorm aan de participatieve aanpak en vertaalt het waterbeheer naar het gebied. We maken de complexiteit van de wateropgaven inzichtelijk en vertalen het in een aanstekelijk programma waarin de eigenheid, kennis en kunde van dit waterschap kan uitblinken.

Wat is het BOP? Het BOP is een nieuwe versie van het 6-jaarlijkse waterbeheerprogramma. Nieuw is dat het geheel in de geest van de Omgevingsvisie wordt opgesteld. Het BOP is een concrete doorvertaling voor de middellange termijn 2022-2027 van de BOVI 2050. Het zijn concrete doelen en maatregelen, waaronder de uitvoering van wettelijke taken. Via gebiedsateliers gaan we samen met maatschappelijke partners op zoek naar die gezamenlijke kansen. Eigen doelen worden waar dat kan verbonden aan ambities van gebiedspartijen. Dit wordt vertaald in vier gebiedsprogramma’s en dit moet in de vorm van het Ontwerp-BOP in de zomer van 2020 gereed zijn.