Met het oog op de toekomst

Bernadette Janssen is panellid tijdens dit congres op 21 november in het nieuwe Instituut Rotterdam.

Zij spreekt over de kritische succesfactoren van ontwerpend onderzoek als schakel tussen beleid en besluit.

Het congres is een initiatief van de TUDelft en Platform Ontwerp NL.

Nieuwsgierig? Schrijf je in via deze link

 

Hilde Blank spreker in videocast over sociaal en werken in de stad

Op 17 november spreekt Hilde samen met Kees Christiaanse (KCAP) en Maarten van Ham (TUDelft) over het belang van sociale- en werkruimtes en programma’s in steden. De videocast is onderdeel van een reeks die georganiseerd wordt door Robbert Jan van der Veen, TU Delft, Section of Urban Design, Department of Urbanism. Op basis van eigen werkervaringen gaan de sprekers in op het belang van de kwetsbare functies in de stad die soms niet mee haalbaar lijken. Wat leren we van het buitenland? En wat verwachten we van het onderwijs en de nieuwe generatie studenten als het gaat om innovatieve ruimtelijke concepten?

Nieuwsgierig? Aanmelden kan via de volgende link

 

Bernadette Janssen spreker voor LABO RUIMTE

LABO RUIMTE, de samenwerking tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, bestaat tien jaar. Tijd om stil te staan bij het bestaansrecht en de toekomst.

LABO RUIMTE is een laboratorium voor complexe ruimtelijke vraagstukken waarbij ontwerpend onderzoek centraal staat. De afgelopen jaren werden heel wat onderzoeken gevoerd waarin tal van ontwerpers, experts en en beleidsmakers betrokken waren. Bernadette Janssen en Jutta Hinterleitner zijn gevraagd om vanuit hun eigen Nederlandse beroepspraktijk te reflecteren op de toegevoegde waarden van ontwerpend onderzoek als onderdeel van een Open Oproep zoals Stad van de Toekomst. Deze reflectie is vervolgens gedeeld tijdens een duolezing en besproken in een werksessie in de Kazematten Gent 24 oktober j.l.

Het is interessant om de Nederlandse en Vlaamse praktijk direct naast elkaar te zetten, de inzet van ontwerpend onderzoek verschilt nogal.

Nieuwsgierig? Op 13 december viert LABO ruimte haar verjaardag en dat is ook het moment om de lessen van terug- en vooruitkijken te delen met een breder publiek.

 

Hilde Blank woensdag 25 oktober in talkshow BOUWSTOF-CAST

Op 25 oktober is Hilde Blank te gast in dé talkshow in Tilburg over ruimtelijk ontwerp, architectuur en design.

Naar aanleiding van een dubbelinterview tussen Leo van Broeck, voormalig Vlaams bouwmeester en Hilde Blank, o.a. voormalig bouwmeester Leiden, spreekt Hilde Blank tijdens deze avond over omgevingskwaliteit. Op diezelfde dag bespreekt de raasdcommissie Den Haag haar advies aan de gemeente om een Teams van Stadsadviseurs aan te stellen. Dit om het denken over de stad als geheel aan te jagen en de afstand tussen beleid en uitvoering te verkleinen. Hilde houdt een hartstochtelijke pleidooi voor een activerende overheid en een overheid die sterk staat voor de publiek zaak en het algemeen belang.

Talkshow Bouwstof is een productie van CAST, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg.

Kijk voor meer informatie op de website van CAST, en zeer het bekijken waard is het interview met Riek Bakker

 

 

Marnix de Vos op de InnovatieExpo over brede welvaart en mobiliteit

Als je Brede Welvaart als uitgangspunt neemt voor beleid, wat betekent dat dan voor mobiliteit en infrastructuur? Hoe ziet dat eruit? Wat moet je daarvoor in de praktijk doen? Dit staat centraal in de sessie Brede Welvaart, mobiliteit en infrastructuur. We hebben een mooie plek op de beursvloer en een uitgebreid programma van sprekers en onderwerpen met voorbeelden uit de Gemeente Utrecht en van het project ‘de slimste weg’ in de Achterhoek. Marnix de Vos presenteert hier de eerste bevindingen uit het ontwerpend onderzoek ‘de slimste weg in 15 minuten.  Sprekers op de sessie zijn: Henny de Jong, Hans Leeflang, Liselotte Bingen, Peter Post, Giny Steggink, Ben van Ginkel, Martin Guit en Marnix de Vos. Klik voor het programma en registratie.

Datum: 2 november 2023
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

 

Bekendmaking winnaar open oproep Kennisregio aan Zee 2070

Op donderdag 12 oktober presenteren drie teams hun prikkelende visies voor de Open Oproep Kennisregio aan Zee 2070. Vrij nadenken over de stedelijke (kennis)economie van morgen is nodig: alles schuift en niets is zeker, maar we weten wel dat we moeten veranderen. Er is zicht op de lange termijn nodig om te weten wat we de komende tijd moeten doen. Deze visies helpen daarbij! De drie genomineerde inzending Hollands Meesterschap (Karres en Brands, Studio Monnik, Radboud universiteit; Kennisboom (ECHO urban design, Rebel); Overal en voor iedereen (E&T advies en ontwerp, bureau vanderEng) staan op de website van Kennisregio aan Zee. Op 12 oktober wordt bekend gemaakt wie de jury, bestaande uit Paul Schenderling, Marcel Wijermans, Merten Neft, Helma Born en Hilde Blank, uitroept tot winnaar van deze open oproep.

 

Beelden:

  1. Omslag Hollands Meesterschap (Karres en Brands, Studio Monnik, Radboud universiteit)
  2. Omslag Kennisboom (ECHO urban design, Rebel)
  3. Omslag Overal en voor iedereen (E&T advies en ontwerp, bureau vanderEng)

 

Ruimte voor Circulair verbeeld

Om de ruimtelijke effecten van de circulaire economie inzichtelijk te krijgen maakte BVR een aantal beelden voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Beelden van BVR uit de publicatie: Rood, T. & E. Evenhuis (2023), Ruimte voor circulaire economie. Verkenning van de ruimtelijke voorwaarden voor een circulaire economie, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

 

Nieuwsgierig naar de conclusies? Lees het hele rapport of bekijk de posters met de beelden van BVR

 

 

Het geheim van Den Helder

Op 27 september 2023 werd het congres Het geheim van Den Helder gehouden ter gelegenheid van 15 jaar Zeestad. Bart Bomas van BVR gaf hier een lezing over de verbindende Stelling Den Helder. Bart ziet de Stelling als oorsprong en als toekomstkans voor Den Helder. Hij pleit voor een stevige lange termijnaanpak met focus op klimaatadaptatie en gezondheid.

Lees meer

 

 

BVR bouwt verder aan haar toekomst

Met Marnix de Vos als nieuwe partner versterken we ons team. Wij dragen graag bij aan de grote ombouw van Nederland met onze aanstekelijke vondsten en ontwerpen die aanzetten tot actie. Samen met Marnix doen we dat met nog meer energie.

Hilde Blank, Bernadette Janssen en Marnix de Vos staan voor een sterke wisselwerking tussen inhoud, strategie, ontwerp, proces en een gezonde dosis realisme. Onze brede oriëntatie op ons vak stelt ons in staat om te verdiepen op verschillende thema’s en op alle schalen te denken en te ontwerpen. Door trefzekere en zorgvuldige communicatie maken we ideeën, plannen en opvattingen zichtbaar. Enthousiasmeren en stimuleren zit in onze aard.

Nieuwsgierig? Neem contact op met een van ons Marnix.deVos@bvr.nl, Hilde.Blank@bvr.nl en Bernadette.Janssen@bvr.nl