Actualisatie Energievisie Amsterdam Zuidoost

In 2019 presenteerde de gemeente Amsterdam een door BVR gemaakte energievisie voor stadsdeel Zuidoost. Na vijf jaar ontwikkeling is de balans opgemaakt: hoever staan we met de uitvoering van de visie? In de afgelopen jaren is veel bijgebouwd in Zuidoost. Toch is de CO2 uitstoot fors verlaagd dankzij maatregelen als isolatie, zon-op-dak en duurzaam bouwen.

BVR maakte met Rienstra Beleidsadvies een compleet geactualiseerde versie van de energievisie.

Klik hier voor de actuele Energievisie Amsterdam Zuidoost