Tourteam en Koersdocument Utrecht 2050

Een creatief motorblok waar inhoudelijk de opgaves en dilemma’s worden verdiept en waar een integraal beeld geschetst wordt van de toekomstige opgaven. Zo werkt BVR in co-creatie met experts in een korte tijd aan een inhoudelijk en concreet resultaat. Dit is de atelier aanpak van BVR. Deze aanpak hebben we ingezet om de Omgevingsvisie van de Provincie Utrecht te voorzien van de belangrijkste opgaven en dilemma’s voor de toekomst.

De omgevingsvisie is met de nieuwe omgevingswet een zeer brede opgave geworden met een uitgebreid participatieproces. De inhoud en de creatieve denkslag kan in zo’n proces nog wel eens op de achtergrond komen. De atelier aanpak die wij hanteren is een goede manier om deze verdieping te realiseren. In de provincie Utrecht is zo’n langlopend proces voor de omgevingsvisie opgezet dat in 2021 wordt afgerond. 2018 staat in het kader van een breed participatieproces om samen te werken aan een gezamenlijke koersdocument voor 2050. Om dit proces inhoudelijk te verdiepen is BVR gevraagd om dit vorm te geven.

BVR heeft door middel van ontwerpend onderzoek en in atelierverband met het zogeheten Tourteam, benoemd wat de strategische opgaven zijn voor Utrecht 2050. Het Tourteam bestaat uit zo’n 30 experts van Rijk, provincie, gemeenten, samenwerkingsverbanden, waterbeheerders en belangenorganisaties. BVR heeft de ateliersessies inhoudelijk vormgegeven en geleid. BVR heeft bewust met een vast team gewerkt. Hierdoor wordt elke keer een inhoudelijke stap gemaakt met een concreet resultaat. Voor elke sessie is een eigen aanpak gemaakt, zoals het verbeelden van de Horizon 2050, het schetsen aan thema’s en regio’s, het doordenken van de belangrijkste transities en het debatteren over de resultaten.

Het eindresultaat is door BVR helder vertaald naar een beeldend boekje met opgaven, dilemma’s en keuzes waarvoor de provincie staat. Deze is met bestuur en in een groot integratiedebat op 19 april 2018 door BVR gepresenteerd en is een belangrijke inhoudelijke basis gelegd voor de Omgevingsvisie.

Via commissiemer.nl is te zien hoe het hele proces is vormgegeven en wat de inhoudelijke resultaten zijn.