Stadsbouwmeester Leiden

Als stadsbouwmeester Leiden kijkt Hilde Blank vooral naar de samenhang tussen projecten, in de context van stad en regio. En werkt ze samen met stadmakers (betrokken in- en externe partijen) aan actuele opgaven zoals het vestigingsklimaat, de verstedelijking en de spoorzone. Daarnaast geeft ze gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen en jaagt ze intern en extern de gesprekken aan over de toekomst van Leiden.

Leiden 2040 volgens stadmakers

Samen met 50 stadmakers werkt BVR aan de toekomstvisie Leiden 2040: wat voor een stad wil Leiden zijn. In vier interactieve werksessies wordt verkend voor welke ruimtelijke en sociaaleconomische opgaven leiden staat, wat Leidse waarden zijn en wat nodig is om deze te koesteren en te versterken.