Stadsbouwmeester Leiden

Na vier jaar heeft Hilde Blank afsheid genomen als stadsbouwmeester Leiden. De periode van haar stadbouwmeesterschap was gekoppeld aan het proces dat in gang gezet moest worden om tot een Omgevingsvisie voor de stad te komen: Leiden 2040. Als stadsbouwmeester Leiden keek Hilde Blank vooral naar de samenhang tussen projecten, in de context van stad en regio. En werkte ze samen met stadmakers (betrokken in- en externe partijen) aan actuele opgaven zoals het vestigingsklimaat, de verstedelijking en de spoorzone. Daarnaast gaf ze gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen en jaagde ze intern en extern de gesprekken aan over de toekomst van Leiden.

Leiden 2040 volgens stadmakers

Samen met 50 stadmakers werkte BVR aan de toekomstvisie Leiden 2040: wat voor een stad wil Leiden zijn. In vier interactieve werksessies werd verkend voor welke ruimtelijke en sociaaleconomische opgaven leiden staat, wat Leidse waarden zijn en wat nodig is om deze te koesteren en te versterken.

Ter ere van haar afscheid heeft Hilde een magazine laten maken waarin zij pleit voor het blijven benaderen van de stadsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven. Leidse Routes, samen in samenhang stad maken is een document dat een ieder moet inspireren die aan de ontwikkeling van Leiden werkt. Hier kunt u de Leidse Routes bekijken.