Inrichtingsplan Gouda, Singelpark

Meer kleur en fleur in Gouda

Vergroenen, verbinden en verwonderen: enthousiaste bewoners van Gouda dromen van een singelpark. Sinds 2016 werkt het burgerinitiatief onder de vlag van stichting Singelpark Gouda aan een plezierige doorlopende (groene) wandelroute langs de singels rondom de binnenstad.

BVR presenteerde in 2016 hiervoor een planschets. Inmiddels tekent landschapsarchitect Bart Bomas van BVR stapsgewijs de detailuitwerkingen. De inmiddels gerealiseerde groenprojecten bij de Sint Mariewal, het Regentesseplantsoen, het Erasmusplein en de Turfsingel zijn enthousiast aangelegd en omarmd door de Goudse bewoners.

Voor BVR is dit een uniek project. Wij tonen ontwerpkracht op detailniveau en tegelijk is het project strategisch en een voorbeeld van uiterst professionele burgerparticipatie. Het idee van een Singelpark blijkt voor anderen uitnodigend om mee te doen en mee te investeren.

Meer info: Bart Bomas