Rivieren in beeld

In opdracht van Rijkswaterstaat maakt BVR een beeldenreeks van mogelijke maatregelen voor het Nederlandse rivierengebied. Het gaat om rivierkundige systeemmaatregelen. Dit zijn de ‘draaiknoppen’ waarmee de rivierbeheerder (samen met gebiedspartners) zorgt voor de gewenste vormgeving en stromingsomstandigheden van het rivierbed. Het onderzoek is een bouwsteen voor Integraal Rivier Management (IRM) wat een Programma onder de Omgevingswet wordt, als onderdeel van het Deltaprogramma. BVR is bij deze opdracht van najaar 2022 t/m februari 2023 onderaannemer in een consortium van HKV en Witteveen en Bos.

Eerder werkte BVR aan het Verhaal van de Maas en het Verhaal van de Rivier, het Verhaal van het Sediment en het Verhaal van de Rijntakken.

Meer info: Bart Bomas