Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Antea, BVR en HKV werkten in 2017 samen aan een ontwikkelingsvisie voor het zuidelijk Maasdal. BVR schetst in de visie een krachtig en aantrekkelijk beeld van de toekomst van Maastricht en Eijsden aan de Maas.

Tal van ondernemers en inwoners hebben onder onze leiding meegedacht in veldwerk en ontwerpsessies. In het project zijn uitvindingen gedaan zoals de ‘Kantelkering’ en een kansrijk stadsproject in Maastricht Noord.

Het project draait om de toekomst van de prachtige stad Maastricht, de kernen Itteren en Borgharen en het groene Eijsden aan de Maas. De hoogwaterstanden op de Maas zullen in de toekomst hoger worden door klimaatverandering. Om de veiligheid van Maastricht en Eijsden op peil te houden zijn maatregelen nodig. Dit is een samenspel tussen rivierverruiming en verhoging van dijken.

Om de gemeentelijke ambities te koppelen met de hoogwaterveiligheidsopgave is er samen met de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht, de provincie Limburg, het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Ontwikkelvisie opgesteld voor het Zuidelijk Maasdal. Binnen het MIRT project hebben we alle betrokken partijen meegenomen in een ontwerpend onderzoek. Wij organiseerden en begeleidden ontwerpateliers met inwoners en ondernemers en werkbijeenkomsten met Rijkspartijen, provincie, gemeenten en waterschap.

Tijdens de ateliers lagen grote schetskaarten op tafel. Mensen konden met moodboardbeelden hun ideeën illustreren. Ook kritische inwoners waren welkom. Uit alle inbreng is duidelijk gemaakt of en hoe er vervolg aan is gegeven.

BVR was in het team het ‘ruimtelijk-kwaliteits-geweten’ en de integrator van de inhoudelijke en vaak specialistische werksporen en tenslotte ook de penvoerder van de Ontwikkelvisie. De door BVR gemaakte beelden variëren van technische tekeningen en kaarten tot inspirerende impressies en toekomstschetsen.

Door de visie wordt synergie bereikt tussen slim gekozen hoogwatermaatregelen en de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De visie is door de gemeenteraden van Maastricht en van Eijsden-Margraten vastgesteld. In mei 2017 hebben de regionale partijen de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal getekend. In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van 2018 worden afspraken gemaakt over de vervolgfase van het MIRT Onderzoek.