Glaskracht

Nieuwe toekomst voor ondernemers, het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport

In 2014 is LTO Noord Glaskracht, met steun van de provincie Zuid-Holland en LTO Noord Projectenfonds, gestart met een pilotproject ‘Nieuwe toekomst voor ondernemers: Het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport’. In dit project, uitgevoerd door BVR-adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met Jorna Advies, staat de ondernemer centraal. Een drietal ondernemers (pilots) zijn gevolgd in de zoektocht om te moderniseren. Uit die zoektocht zijn lessen getrokken die van waarde zijn voor collega-ondernemers en zijn doorbraken bereikt die de ondernemers een stap verder hebben gebracht. Het zijn persoonlijke verhalen, iedere pilot is uniek en kent zijn eigen verhaallijn. Om tot de gewenste doorbraken te komen zijn parallellen getrokken met andere bedrijfstakken, zijn interviews gehouden met de branche en grote bedrijven en zijn per pilot de belangrijkste actoren, die een cruciale rol spelen voor het bereiken van een doorbraak, direct betrokken.

Zie ook het project Greenport Aalsmeer.