Campusvisie Utrecht Science Park

BVR heeft in opdracht van de Universiteit Utrecht een Campusvisie gemaakt voor de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP). Vernieuwing van het USP De Uithof is essentieel voor het voortbestaan van de Universiteit Utrecht en voor het succes van het gehele gebied. De transformatie moet resulteren in een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsmilieu en kennispark en in een levendig gebied waar ontmoeten, interdisciplinair werken en studeren centraal staat. Dit betekent een nieuwe kijk op programma, landschap en infrastructuur. De ontwikkelopgave van de UU gebouwen is een sleutel voor de herschikking in het gebied. Het maakt het mogelijk om in het ene gebied ruimte voor sport en landschap te maken en in een ander gebied voor programma. Deze transformatie leidt tot een wijziging van de huidige ruimtelijke structuur van USP De Uithof.

BVR heeft vanuit diverse thematische verdiepingen de kansen en ingrepen voor het gebied ruimtelijk in beeld gebracht: bereikbaarheid en verbindingen; kennis en vastgoed; wonen en voorzieningen; sprot, gezondheid en buitenruimte. In werkateliers met diverse betrokken stakeholders zijn de voorzetten van BVR aangescherpt en verdiept. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een campusvisie Universiteit Utrecht 2030 en een kansenkaart waarin de belangrijkste ruimtelijke ingrepen zijn verbeeld.