Campusvisie Utrecht Science Park

BVR heeft in opdracht van de Universiteit Utrecht een kansenkaarten gemaakt voor de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Vernieuwing van het USP De Uithof is essentieel voor het voortbestaan van de Universiteit Utrecht en voor het succes van het gehele gebied. Transformatie moet resulteren in een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsmilieu en kennispark en in een levendig gebied waar ontmoeten en waar interdisciplinair werken en studeren centraal staat. Dit betekent een nieuwe kijk op programma, landschap en infrastructuur. BVR heeft vanuit diverse thematische benaderingen de kansen en ingrepen voor het gebied in beeld gebracht en de keuzes waar de UU voor staat.